VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
41
File
PDF
Category
Manufacturing
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam có truyền thống lâu đời và là ngành hàng đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Theo ước tính, cứ sản xuất và xuất khẩu được 1 triệu USD các sản phẩm làng nghề thì có thể giải quyết được việc làm cho khoảng từ 3000 – 4000 nhân công. 
TCMN là ngành hàng mang lại giá trị cao, với mức tăng trưởng xuất khẩu tính theo giá trị đạt 20%/năm, gấp gần 5 lần so với mức tăng trung bình của thế giới. Ngành hàng này được ITC (Trung tâm Thương mại thế giới) đánh giá là có tiềm năng phát triển với chỉ số tiềm năng ở mức 3,2/5.
Nhu cầu về hàng TCMN trong nước cũng như trên thế giới ngày càng tăng. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng TCMN Việt Nam khi mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động xấu đến toàn bộ các nền kinh tế.
Hàng TCMN Việt Nam bị coi là thiếu tính sáng tạo, copy thiết kế của nước ngoài nên không tạo ra được hiệu ứng lâu dài với các thị trường lớn và khó tính như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản… Thực tế, các doanh nghiệp TCMN Việt Nam luôn có cơ hội để mở rộng thị phần trên thị trường thế giới. Vấn đề ở chỗ là các doanh nghiệp bán cái gì và bán như thế nào mà thôi.
Giống như một số ngành công nghiệp quan trọng khác, ngành hàng TCMN Việt Nam đang rơi vào một tình trạng không đáng có: thiếu nguyên liệu sản xuất nên các doanh nghiệp không có khả năng đáp ứng và bỏ lỡ các hợp đồng lớn. Đây là điểm yếu đã được các chuyên gia trong ngành cảnh báo nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết hiệu quả.
Dự báo năm 2010, ngành hàng TCMN có thể đem về cho Việt Nam 1,5 tỷ USD từ hoạt động xuất khẩu.
Mục lục
Một số nhận xét chính của VietnamCredit
1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HÀNG TCMN

1.1. Khái niệm hàng TCMN
1.2. Phân loại ngành hàng TCMN
1.3. Đặc thù của hàng TCMN
2. TÌNH HÌNH NGÀNH HÀNG TCMN THẾ GIỚI
2.1. Tình hình chung
2.2. Một số quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng TCMN lớn trên thế giới
2.2.1. Ngành hàng TCMN Trung Quốc
2.2.2. Ngành hàng TCMN Ấn Độ
3. TÌNH HÌNH NGÀNH HÀNG TCMN VIỆT NAM
3.1. Thực trạng ngành hàng TCMN Việt Nam 
3.1.1. Tình hình sản xuất
3.1.2. Tình hình tiêu thụ trong nước
3.1.3. Tình hình xuất khẩu hàng TCMN
3.1.4. Quản lý Nhà nước đối với ngành hàng TCMN
3.2. Những nhận định chính về ngành hàng TCMN Việt Nam
3.2.1. Ngành hàng TCMN là ngành mang lại giá trị gia tăng lớn
3.2.2. Tính bền vững của ngành hàng TCMN chưa cao
3.2.3. Xuất khẩu hàng TCMN cần lắm một thương hiệu quốc gia
4. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH 
4.1. Những cơ hội chính
4.1.1. Cơ hội từ thị trường thế giới
4.1.2. Cơ hội từ thị trường trong nước
4.2. Những thách thức chính
4.2.1. Thiếu nguồn nguyên liệu 
4.2.2. Sản phẩm thiếu tính sáng tạo
4.2.3. Cạnh tranh ngày càng gay gắt
4.2.4. Vấn đề ô nhiễm môi trường 
5. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH
5.1. Dự báo phát triển ngành hàng TCMN thế giới 
5.2. Các nhân tố ảnh hưởng và dự báo ngành hàng TCMN Việt Nam
5.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng 
5.2.2. Dự báo ngành hàng TCMN Việt Nam
6. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
7. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NGÀNH 
PHỤ LỤC


Danh mục các bảng
3.1.1. Tình hình sản xuất

Bảng 1. Thống kê số cơ sở sản xuất kinh doanh hàng TCMN theo địa phương 
Bảng 2. Thống kê số cơ sở sản xuất kinh doanh hàng TCMN theo nhóm nghề
Bảng 3. Số lượng lao động làm nghề tại các tỉnh
3.1.3. Tình hình xuất khẩu hàng TCMN 
Bảng 4. Kim ngạch XK hàng gốm sứ Việt Nam sang một số quốc gia
Bảng 5. Kim ngạch XK hàng thêu ren Việt Nam sang một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
3.1.4. Quản lý Nhà nước đối với ngành hàng TCMN
Bảng 6. Các chính sách có liên quan đến ngành hàng TCMN
4.1.1. Cơ hội từ thị trường thế giới
Bảng 7. Thị trường 5 nhóm hàng TCMN Việt Nam xuất khẩu hàng đầu
5.1. Dự báo phát triển ngành hàng TCMN thế giới
Bảng 8. Các chỉ số kinh tế toàn cầu năm 2007-2008 và dự báo 2009-2010
5.2.2. Dự báo ngành hàng TCMN Việt Nam
Bảng 9. Dự báo tốc độ phát triển của kinh tế Việt Nam 
6. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
PHỤ LỤC 

Phụ lục 4. Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng năm 2008
Phụ lục 5. Thay đổi cơ cấu giá thành SP của các làng nghề năm 2008 so với 2001

Danh mục các biểu
1.1. Khái niệm hàng TCMN

Sơ đồ 1. Quy trình sản xuất hàng TCMN
2.1. Tình hình chung
Biểu 1. Các nước XK sản phẩm mây tre lớn trên thế giới giai đoạn 2001-2005
2.2.1. Ngành hàng TCMN Trung Quốc
Biểu 2. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng TCMN Trung Quốc 
2.2.2. Ngành hàng TCMN Ấn Độ
Biểu 3. Tỷ trọng các quốc gia nhập khẩu hàng TCMN Ấn Độ 2008-2009
Biểu 4. Giá trị XK các sản phẩm mây tre của Ấn Độ giai đoạn 2000-2007
3.1.1. Tình hình sản xuất
Biểu 5. Tỷ lệ % thay đổi cơ cấu giá thành một số mặt hàng TCMN năm 2008 so với 2001
3.1.2. Tình hình tiêu thụ trong nước
Biểu 6. Cơ cấu tiêu thụ các sản phẩm TCMN
Biểu 7. Cơ cấu thị trường nội địa trong tiêu thụ các sản phẩm TCMN
3.1.3. Tình hình xuất khẩu hàng TCMN 
Biểu 8. Tỷ trọng xuất khẩu hàng thủ công theo quốc gia (%) 
Biểu 9. Kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN Việt Nam giai đoạn 2000-2008
Biểu 10. Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu giai đoạn 2000-2008
Biểu 11. Kim ngạch XK các sản phẩm mây, tre, cói và thảm của Việt Nam
Biểu 12. Doanh thu XK hàng thủ công truyền thống giai đoạn 2002-2007
4.1.2. Cơ hội từ thị trường trong nước
Biểu 13. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá thực tế phân theo thành thị và nông thôn
5.2.2. Dự báo ngành hàng TCMN Việt Nam
Biểu 14. Dự báo giá trị XK 5 nhóm hàng TCMN Việt Nam sang các thị trường năm 2010
PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2008 và dự báo 2009-2010
Phụ lục 2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2007-2008 và dự báo 2009
Phụ lục 3. Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2001-2008

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066