VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Giấy và Bột giấy Việt Nam 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
34
File
PDF
Category
Manufacturing
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
1. Ngành công nghiệp giấy và bột giấy nước ta là một ngành có công nghệ lạc hậu, mức độ tiêu hao nguyên vật liệu cao dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao. Đây cũng chính là những nguyên nhân chính dẫn đến sức cạnh tranh yếu kém của sản phẩm giấy Việt Nam.
2. Là một ngành công nghiệp lâu đời nhưng hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cả về nguyên vật liệu đầu vào và cả khâu đầu ra cho sản phẩm. Hiện giờ ngành giấy vẫn phải nhập khẩu bột giấy từ bên ngoài vì trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu. Bên cạnh đó giá thành giấy sản xuất trong nước vẫn cao hơn so với thế giới nhiều do hiện giờ mức độ bảo hộ bằng thuế quan đã xuống thấp.
3. Trong giai đoạn hiện nay, ngành giấy Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trước sự biến động của cung cầu và diễn biến giá cả trên thị trường thế giới. Lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp trong nước tăng cao trong khi đó lượng tiêu thụ lại có chiều hướng giảm bên cạnh đó là sự đi xuống của giá cả trên thị trường đã đẩy các doanh nghiệp trong ngành giấy Việt Nam vào rất nhiều khó khăn.
4. Những diễn biến bất lợi của thị trường thế giới cũng với những yếu kém trong nội tại ngành đã khiến các doanh nghiệp nghành giấy mất dần thị trường vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Ngành giấy Việt Nam đang có nguy cơ thua ngay trên sân nhà.
5. Nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế đối với các sản phẩm ngành giấy là rất lớn. Tuy nhiên do những yếu kém của bản thân ngành mà cụ thể hơn là do hạn chế về nặng lực của các doanh nghiệp trong ngành đã khiến cho các doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn như hiện nay. Tương lai ở phía trước nhưng ngành giấy Việt Nam cần phải tư duy lại để có được chiến lược phát triển hợp lý hơn trong giai đoạn tới.
Mục lục
Một số nhận xét chính của VietnamCredit
I. TỔNG QUAN NGÀNH GIẤY

1.1. Công nghiệp giấy thế giới
1.2. Công nghiệp giấy khu vực châu Á 
1.3. Công nghiệp giấy Đông Nam Á 
II. TÌNH HÌNH NGÀNH GIẤY VIỆT NAM
2.1. Lịch sử phát triển ngành giấy Việt Nam 
2.2. Thực trạng ngành giấy Việt Nam
2.3. Nhận định chính về ngành Giấy Việt Nam
III. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH
3.1. Những cơ hội chính
3.1.1. Cơ hội từ sự trùng xuống của kinh tế thế giới
3.1.2. Cơ hội từ hội nhập kinh tế thế giới 
3.2. Những thách thức chính
3.2.1. Thách thức từ thị trường thế giới
3.2.2. Thách thức từ thị trường nội địa
3.2.3. Thách thức từ nội tại ngành
IV. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH
4.1 Xu hướng phát triển của ngành giấy thế giới 
4.2 Định hướng phát triển của chính phủ và tiềm năng ngành giấy
4.2.1 Định hướng phát triển của chính phủ
4.2.2 Tiềm năng ngành giấy
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT 
VI. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NGÀNH 

Danh mục các bảng
1.1. Công nghiệp giấy thế giới

Bảng 1.1.1. Công suất trung bình của nhà máy bột giấy và giấy một số khu vực trên thế giới
1.2. Công nghiệp giấy châu Á
Bảng 1.2.1. Công suất trung bình của nhà máy giấy và bột giấy một số nước
Bảng 1.2.2. Số liệu bột giấy, giấy sản xuất năm 2006 của một số nước Châu Á
1.3. Công nghiệp giấy Đông Nam Á
Bảng 1.3.1. Công suất trung bình của nhà máy giấy và bột giấy các nước khu vực Đông Nam Á
4.1.1 Tái chế giấy ở các nước trong khu vực
Bảng 4.1.1.1. Công nghiệp sản xuất giấy Trung Quốc – 2007 (nghìn tấn)
Bảng 4.1.1.2. Công nghiệp sản xuất giấy Nhật Bản – 2007 (nghìn tấn)
Bảng 4.1.1.3. Hàn Quốc – Nguyên liệu sản xuất giấy (nghìn tấn)
Bảng 4.1.1.4. Công nghiệp sản xuất giấy một số nước khác – 2007 (nghìn tấn)
4.2.1 Định hướng phát triển của chính phủ
Bảng 4.2.1.1. Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch công nghiệp giấy điều chỉnh
Bảng 4.2.1.2.  Phân bổ diện tích trồng rừng nguyên liệu giấy
4.2.2 Tiềm năng ngành giấy
Bảng 4.2.2.1. Giai đoạn năm 2006 – năm 2010
Bảng 4.2.2.2. Giai đoạn năm 2010 – 2020
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT

Danh mục các biểu
2.2. Thực trạng ngành giấy Việt Nam

Biểu 2.2.1. Mức giảm sản xuất giấy qua các tháng (% so với tháng 7)
Biểu 2.2.2. Tỷ lệ giấy báo nhập khẩu so với giấy sản xuất trong nước
2.3.3 Chưa làm chủ được công nghệ 
Biểu 2.3.3.1. Nhu cầu nhập khẩu giấy bao bì công nghiệp
3.2.2. Thách thức từ thị trường nội địa
Biểu 3.2.2.1. Tỷ lệ giấy báo nhập khẩu so với giấy sản xuất trong nước
4.2.1 Định hướng phát triển của chính phủ
Biểu 4.2.1.1. Tổng diện tích trồng rừng


 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066