VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Dệt may Việt Nam 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
42
File
PDF
Category
Manufacturing
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
1. Việt Nam xếp hạng 10 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ xuất khẩu dệt, may hàng đầu thế giới với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) rất cao: năm 2008, đạt kim ngạch xuất khẩu hàng dệt, may 9.1 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 18% - là quốc gia duy nhất đạt tốc độ tăng trưởng trên 2 con số. Đó là nền tảng phát triển ngành công nghiệp dệt may và xuất khẩu ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.
2. Dệt may là ngành kinh tế lớn của Việt Nam với trên 2000 doanh nghiệp, sử dụng khoảng 2 triệu lao động, kim ngạch xuất khẩu luôn đứng thứ 2 sau dầu khí, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, dệt may Việt Nam mới chỉ phát triển ở khâu gia công cuối cùng trong chuỗi giá trị sản phẩm vì vậy lợi nhuận của ngành được đánh giá còn thấp.
3. Lợi thế về lao động và chi phí sản xuất là tiền đề hấp dẫn đầu tư ngoại đối với dệt, may Việt Nam. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá lớn vào nguyên, phụ liệu cả khách quan (đơn đặt hàng yêu cầu nhập khẩu nguyên liệu) và nội tại ngành (chỉ đáp ứng được 25 - 30%) dẫn đến dệt may Việt Nam còn bị chi phối và tác động nhiều của thị trường bên ngoài.
4. Khả năng xâm nhập thị trường quốc tế cho tới nay của dệt may là khá tốt, những thị trường xuất khẩu chính của chúng ta đều lớn và nhiều tiềm năng như Mỹ (chiếm 55% kim ngạch xuất khẩu của ngành), châu Âu (18%), Nhật Bản (12%)… Tuy nhiên tại thị trường nội địa, dệt may Việt Nam còn phải cạnh tranh khốc liệt với hàng dệt, may ngoại đặc biệt là sản phẩm mang thương hiệu made in China.
5. Dệt, may Việt Nam có mặt trong top 10 thế giới. Tuy nhiên, không có một thương hiệu dệt may Việt Nam nào đủ mạnh để có thể so sánh với những thương hiệu như: D&G, GUCCI, LEVI’S, VALENTINO,… Đó là điều mà ngành dệt, may Việt Nam cần phải tư duy lại tương lai để có được chiến lược phát triển hợp lý nhất.
Mục lục
Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT
I. TỔNG QUAN NGÀNH DỆT MAY

1.1. Thế giới 
1.1.1. Ngành dệt, may Trung Quốc
1.1.2. Ngành dệt, may Ấn Độ
1.2. Ngành dệt may Việt Nam 
1.2.1. Tình hình kinh tế chung 
1.2.2. Công nghiệp và sản lượng công nghiệp
1.2.3. Tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam
1.2.4. Các Doanh nghiệp lớn trong ngành
1.2.4.1. Tập đoàn dệt, may Việt Nam (VINATEX)
1.2.4.2. Công ty CP may Sài Gòn 3 (GATEXIM) 
1.2.4.3. Các doanh nghiệp khác trong ngành
II. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH HIỆN NAY
2.1. Dệt may Việt Nam là ngành CN mũi nhọn đạt tốc độ tăng trưởng cao 
2.2. Dệt may Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu 
2.3. Dệt, may Việt Nam mới chỉ phát triển mạnh khâu gia công cuối cùng trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
III. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH
3.1. Những cơ hội chính 
3.1.1. Cơ hội từ sự trùng xuống của thị trường dệt may Trung Quốc
3.1.2. Cơ hội từ hội nhập thế giới
3.2. Thách thức của ngành 
3.2.1. Thách thức từ thị trường thế giới 
3.2.2. Thách thức từ thị trường nội địa
3.2.3. Thách thức nội tại ngành
3.3. Phương hướng phát triển ngành
3.3.1. Phát triển thị trường xuất khẩu và lấy thị trường nội địa làm điểm tựa
3.3.2. Tăng cường tính chủ động nguyên, phụ liệu đầu vào
3.3.3. Đầu tư nguồn lực
3.3.4. Phát triển nguồn nhân lực và kết hợp chuyển giao công nghệ
IV. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
V. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NGÀNH

Danh mục các bảng
1.1. Thế giới

Bảng 1. Kim ngạch XNK các thị trường lớn của thế giới 2007 (tỷ USD)
1.1.2. Ngành dệt, may Ấn Độ
Bảng 2. Sản lượng Bông và đay của Ấn Độ (ĐVT: nghìn tấn)
1.2.1. Tình hình kinh tế chung
Bảng 2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ năm 2000 - 2008 (%)
1.2.3. Tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam
Bảng 3. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp dệt, may Việt Nam
1.2.3. Tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam
Bảng 4. Chiến lược phát triển ngành CN Dệt, may Việt Nam đến 2015, định hướng đến 2020
1.2.4.1. Tập đoàn dệt, may Việt Nam (VINATEX)
Bảng 5. Kết quả hoạt động kinh doanh của VINATEX năm 2007
1.2.4.3. Các doanh nghiệp khác trong ngành
Bảng 6. Top 10 DN ngành Dệt, may tiêu biểu năm 2008
2.1. Dệt may Việt Nam là ngành CN mũi nhọn đạt tốc độ tăng trưởng cao
Bảng 7. 10 quốc gia và lãnh thổ xuất khẩu quần áo hàng đầu thế giới
2.3. Dệt, may Việt Nam mới chỉ chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Bảng 8. Những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới
3.2.1. Thách thức từ thị trường thế giới
Bảng 9. Dự báo về bông thế giới của ICAC
IV. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT

Danh mục các biểu 
1.1.1. Ngành dệt, may Trung Quốc

Biểu đồ 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc
Biểu đồ 2. KNXK sản phẩm dệt, may của Trung Quốc
1.1.2. Ngành dệt, may Ấn Độ
Biểu đồ 3. Kim ngạch xuất, nhập khẩu của Ấn Độ (tỷ rupees)
Biểu đồ 4. KNXK hàng dệt may của Ấn Độ
Biểu đồ 5. Thị trường xuất khẩu chính của Ấn Độ (%)
1.2.1. Tình hình kinh tế chung
Biểu đồ 6. Kim ngạch xuất nhập khẩu từ 2003 - 2008
Biểu đồ 7. So sánh CPI với một số nước trong khu vực năm 2007
1.2.2. Công nghiệp và sản lượng công nghiệp
Biểu đồ 8. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 1994
Biểu đồ 9. Vốn đầu tư theo giá so sánh năm 1994
1.2.3. Tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam
Biểu đồ 10. KNXK hàng dệt may Việt Nam
Biểu đồ 11. Thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
1.2.4.2. Công ty CP may Sài Gòn 3 (GATEXIM)
Biểu đồ 12. Thị trường xuất khẩu của GATEXIM
2.1. Dệt may Việt Nam là ngành CN mũi nhọn đạt tốc độ tăng trưởng cao
Biểu đồ 13. Tốc độ tăng trưởng KNXK và giá trị SXCN của ngành dệt may (%)
Biểu đồ 14. 8 nhóm hàng xuất khẩu hàng đầu Việt Nam 2008
2.2. Dệt may Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu
Biểu đồ 15. Kim ngạch nhập khẩu nguyên, phụ liệu dệt may
3.2.1. Thách thức từ thị trường thế giới
Biểu đồ 16. Giá nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu
3.2.3. Thách thức nội tại ngành
Biểu đồ 17. Diện tích và sản lượng bông Việt Nam
Biểu đồ 18. Diễn biến tình hình đình công tại Việt Nam
 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066