VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Chế biến thực phẩm Việt Nam 2020

Wednesday 09, 09 2020
Price
$240
Total pages
56
File
PDF
Category
Manufacturing
Published year
2020
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Báo cáo ngành Chế biến thực phẩm Việt Nam do VietnamCredit thực hiện tháng 08/2020, bao gồm những thông tin chung về tình hình kinh tế vĩ mô, tổng quan về ngành, tình hình hoạt động của ngành Chế biến thực phẩm trong năm 2019 cũng như những cơ hội, thách thức và dự báo phát triển ngành trong tương lai. Ngoài ra, báo cáo còn trình bày thông tin 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành do VietnamCredit lựa chọn dựa trên các tiêu chí về quy mô, xếp hạng tín nhiệm và tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2019. 
Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành Chế biến thực phẩm không nhiều (chiếm gần 1% tổng số doanh nghiệp cả nước) nhưng đây lại là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam, chiếm khoảng hơn 20% doanh thu thuần sản xuất, kinh doanh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hàng năm. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng mạnh, từng bước cung ứng nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường nội địa và gia tăng xuất khẩu. Hiện thực phẩm đang chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu chi tiêu hàng tháng của người tiêu dùng Việt Nam, và giá trị tiêu thụ thực phẩm hàng năm của Việt Nam ước tính khoảng 15% GDP và đang có xu hướng gia tăng.
Do có tiềm năng rất lớn nên thị trường thực phẩm của Việt Nam có sức hút rất lớn với nhà đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua, đã có rất nhiều thương vụ M&A ngành thực phẩm diễn ra và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong những năm tới. Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tăng cao và đây hứa hẹn sẽ là cơ hội tăng trưởng mạnh cho các công ty sản xuất thực phẩm sạch.
Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến & sản xuất rau củ quả chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu doanh nghiệp ngành Chế biến thực phẩm, trong khi đó ngành chế biến thủy sản đông lạnh lại là ngành thu hút nhiều lao động nhất.
MỤC LỤC 
Danh mục các biểu
Danh mục các bảng
Danh mục từ viết tắt

1. Kinh tế vĩ mô
1.1. Tăng trưởng kinh tế
1.2. Thương mại và giá cả
1.3. Vốn đầu tư và thu chi Ngân sách Nhà nước
1.4. Tình hình xuất nhập khẩu
1.5. Tình hình thành lập và giải thể của các doanh nghiệp
2. Tổng quan ngành chế biến thực phẩm Việt Nam 
2.1. Tổng quan ngành chế biến thực phẩm Việt Nam
2.2. Tăng trưởng và doanh thu ngành chế biến thực phẩm
2.3. Số lượng doanh nghiệp và cơ cấu lao động trong ngành
2.4. Thị trường tiêu dùng thực phẩm Việt Nam
2.5. Các thương vụ M&A ngành chế biến thực phẩm Việt Nam
3. Các ngành chế biến thực phẩm chính tại Việt Nam
3.1. Chế biến & bảo quản thịt, các sản phẩm từ thịt
3.2. Chế biến & bảo quản thủy sản đông lạnh
3.3. Chế biến sữa & các sản phẩm từ sữa
4. Môi trường pháp lý
5. Phân tích SWOT
6. Phụ lục
6.1 Chỉ số trung bình ngành chế biến thực phẩm
6.2 Top 10 doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam

DANH MỤC CÁC BIỂU 
Biểu 1.1.1: Tốc độ phát triển kinh tế (GDP) giai đoạn 2011-2020
Biểu 1.2.1: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế giai đoạn 2015-2019
Biểu 1.2.2: Tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát cơ bản bình quân năm (Năm trước = 100) 
Biểu 1.2.3: Chỉ số giá sản xuất các quý so với quý trước theo khu vực kinh tế
Biểu 1.2.4: Biến động Tỷ giá thương mại hàng hóa giai đoạn 2015-2019 (%)
Biểu 1.3.1: Tốc độ phát triển và cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện Quý I giai đoạn 2016-2020 (Theo giá hiện hành)
Biểu 1.4.1: Kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa giai đoạn 2011-2019 (Tỷ USD)
Biểu 1.5.1: Tình hình thành đăng ký doanh nghiệp Quý I/2020 (so với Quý I/2019) 
Biểu đồ 2.2.1 Doanh thu ngành Thực phẩm – Đồ uống của Việt Nam các năm
Biều đổ 2.2.2 Doanh thu ngành chế biến thực phẩm năm 2018 (nghìn tỷ đồng)
Biểu đồ 2.3.1 Cơ cấu doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam
Biểu đồ 2.3.2 Số lượng DN & lao động ngành chế biến thực phẩm CHÍNH
Biểu đồ 2.4.2 Cơ cấu tiêu dùng của Việt Nam 2019
Biểu đồ 2.5.1 Tỷ lệ phân bổ M&A theo các nhóm ngành
Biểu đồ 3.1.1. Thị phần ngành chế biến & bảo quản thịt, các sản phẩm từ thịt
Biểu đồ 3.2.1. Thị phần chế biến & bảo quản thủy sản đông lạnh
Biểu đồ 3.2.2. Các thị trường xuất khẩu thủy sản chính
Biểu đồ 3.3.1. Doanh thu ngành sữa 2010 - 2018
Biểu đồ 3.3.2. Thị phần chế biến sữa & các sản phẩm từ sữa


DANH MỤC CÁC BẢNG 
Bảng 1.1.1. Tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2020 phân theo khu vực theo giá hiện hành
Bảng 2.4.1: Tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá theo giá so sánh năm 2015
Bảng 6.1.1: Các chỉ số trung bình ngành thực phẩm năm 2019

 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Manufacture of Food Products Industry Report 2020
Price $240
Pages 56
The report on the Manufacture of Food Products Industry was prepared by...
Vietnam Logistics Industry Report 2020
Price $240
Pages 60
The report on the Logistics industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Pharmaceutical Industry Report 2020
Price $240
Pages 52
The report on the Pharmaceutical industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Fishery Industry Report 2020
Price $240
Pages 46
The report on the Fishery industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
+84 981861066