VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Thiết bị y tế Việt Nam 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
40
File
PDF
Category
Manufacturing
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Với số dân rất đông đảo, dù trẻ tuổi nhưng nhỏ con và bệnh tật nhiều, Việt Nam được biết đến như là một thị trường khát khao có được sự chăm sóc y tế. Vì vậy, thiết bị y tế - phần cốt lõi trong chẩn đoán và điều trị bệnh - đang là một thị trường đầy tiềm năng phát triển.
Ngành thiết bị y tế của Việt Nam chỉ được xem là một phân khúc nhỏ nhoi trong chuỗi nghiên cứu, sản xuất, phân phối và dịch vụ hậu mãi của các hãng lớn trên toàn thế giới . Ngành công nghiệp sản xuất TBYT ở Việt Nam coi như chưa có. Hơn 84% các TBYT và vật tư tiêu hao dùng trong ngành y tế đều đang nhập khẩu và có vẻ buộc như là sự lựa chọn duy nhất trong suốt tiến trình phát triển.
Các doanh nghiệp trong ngành thiết bị y tế với số lượng ít, tuổi đời còn trẻ, thiếu thông tin, nhân lực thiếu chuyên nghiệp đang cạnh tranh khốc liệt với nhau vì các quan hệ xã hội nhằng nhịt lộn xộn với những tỷ lệ hoa hồng khác lạ giữa những người bán và người mua. Các bệnh viện có xu hướng sử dụng nhiều trang thiết bị kỹ thuật cao và bệnh nhân đương nhiên là đối tượng để khai thác nguồn thu.
Mặc dù Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng giống như ngành sản xuất ô tô, Ngành thiết bị y tế đứng trước những rối rắm khó giải quyết, đan xen cả những cơ hội và rủi ro thách thức. Xu hướng tự sản xuất hoặc nội địa hóa vẫn mờ mịt. Đầu tư vào sản xuất chứa đựng nhiều rủi ro khi ngành công nghiệp phụ trợ không phát triển và những bí quyết quan trọng vẫn nằm trong tay những công ty lớn và truyền thống ở các nước tư bản.
Với xu hướng hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, nhiều quy định bảo hộ sẽ được dỡ bỏ, rào cản thuế không còn càng uy hiếp những công ty sản xuất non trẻ. Những nhà cung cấp quốc tế sẽ vào cuộc với những dịch vụ hậu mãi hoàn hảo hơn, thị trường thiết bị y tế sẽ dần dần sẽ chuyển mình thay đổi theo hướng phân phối và cung cấp dịch vụ hậu mãi, bảo trì cho những hãng lớn. Những dụng cụ giản đơn và vật tư tiêu hao trong ngành có thể được nội địa hóa với tỷ lệ lớn hơn.
Mục lục
NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NGÀNH THIẾT BỊ Y TẾ
1. DÂN SỐ - CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

1.2 Chăm sóc sức khỏe 
1.2.1 Cung ứng dịch vụ của Chính phủ 
1.2.2 Tỷ lệ chi tiêu cho Y Tế 
1.2.3 Chi phí người dân bỏ ra 
1.3 Thiết bị y tế
1.3.1 Định nghĩa 
1.3.2 Các loại thiết bị y tế
1.3.3 Thị trường thiết bị y tế
2. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TBYT Ở VIỆT NAM
2.1 Tình hình chung
2.2 Trong năm 2006 
2.2.1 Kim ngạch nhập khẩu
2.2.2 Giá nhập khẩu 
2.2.3 Thị trường cung cấp 
2.2.4 Doanh nghiệp nhập khẩu nhiều nhất
2.3 Tình hình nhập khẩu năm 2007
2.3.1 Kim ngạch
2.3.2 Mặt hàng
2.3.3 Thị trường cung cấp
2.3.4 Doanh nghiệp tiêu biểu
2.4 Tình hình nhập khẩu năm 2008 
2.4.1 Kim ngạch
2.4.2 Thị trường cung cấp
2.4.3 Mặt hàng
2.4.4 Doanh nghiệp tiêu biểu
2.5 Tình hình nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2009 
2.5.1 Kim ngạch
2.5.2 Thị trường
2.5.3 Cơ cấu mặt hàng
2.5.4 Doanh nghiệp tiêu biểu
2.6 Đối tượng nhập máy móc thiết bị chủ yếu 
3. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ NGÀNH THIẾT BỊ Y TẾ
3.1. Ngành TBYT có nhu cầu lớn nhưng bước tiến nhỏ 
3.3 Ngành TBYT nội địa chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước 
3.4. Ngành TBYT thiếu đội ngũ lao động lành nghề có kinh nghiệm
3.5. Cơ sở hạ tầng kém, hành chính phức tạp, tham nhũng
4. CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN
4.1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam
4.2. Yếu tố thể chế, luật pháp và hội nhập quốc tế
4.3 Yếu tố quản lý và phát triển của Ngành 
4.4 Yếu tố nội tại của các Doanh Nghiệp trong ngành
5. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH
6. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
7. CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NGÀNH 

PHỤ LỤC - TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 
1. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI
2. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM

2.1. Tăng trưởng GDP 
2.2 Chỉ số giá tiêu dùng
2.3 Thị trường tài chính 
2.4 Xuất nhập khẩu

Danh mục các bảng 
1.2.1 Cung ứng dịch vụ của Chính phủ

Bảng 1: Những thành công và Tồn tại của Ngành Y Tế
Bảng 2. Thống kê số lượng cơ sở y tế
Bảng 3: Cung ứng dịch vụ y tế của Chính phủ
1.2.3 Chi phí người dân bỏ ra
Bảng 4: Tổng số và tỷ lệ chi tiêu cho y tế
2.2.2 Giá nhập khẩu
Bảng 5: Tham khảo giá NKTB một số loại TBYT trong năm 2006
2.2.3 Thị trường cung cấp
Bảng 6 : Danh sách 10 thị trường cung cấp tiêu biểu
2.2.4 Doanh nghiệp nhập khẩu nhiều nhất
Bảng 7: Danh sách 10 DN nhập khẩu lớn nhất trong năm 2006
2.3.2 Mặt hàng
Bảng 8: Gía NKTB một số máy y tế vào Việt Nam trong năm 2007
2.3.3 Thị trường cung cấp
Bảng 9 : Nguồn cung cấp Trang thiết bị Y tế trong năm 2007
2.3.4 Doanh nghiệp tiêu biểu
Bảng 10: Danh sách 10 doanh nghiệp NK lớn nhất trong năm 2007
2.4.2 Thị trường cung cấp
Bảng 11: Danh sách 10 thị trường cung cấp TTBYT lớn nhất 2008
2.4.3 Mặt hàng
Bảng 12: Số lượng Thiết bị y tế
2.4.4 Doanh nghiệp tiêu biểu
Bảng 13: Danh sách 10 Doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất
2.5.2 Thị trường
Bảng 14: Thị trường cung cấp TTBYT 9 tháng đầu năm 2009
Bảng 15: Cơ cấu nhóm MYT NK trong 9 tháng đầu năm 2009
2.5.4 Doanh nghiệp tiêu biểu
Bảng 16: Danh sách 10 đơn vị nhập khẩu nhiều nhất trong 9 tháng 2009
5. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH
Bảng 17. Dự báo giá trị ngành thiết bị y tế
6. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
PHỤ LỤC - TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ
2.1. Tăng trưởng GDP

Bảng 1: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm giai đoạn 2005-2009
2.3 Thị trường tài chính
Bảng 2: Dư nợ cho vay hỗ trợ theo cơ cấu ngân hàng

Danh mục các biểu
1.1 Dân số Việt Nam

Biểu đồ 1: Dân số Việt Nam so với thế giới
Biểu đồ 2: Tháp dân số và độ tuổi dân số Việt Nam
1.2.2 Tỷ lệ chi tiêu cho Y Tế
Biểu đồ 3 : Mức chi tiêu Y tế và Nguồn chi so với GDP
1.2.3 Chi phí người dân bỏ ra
Sơ đồ 1. Mô hình chi tiêu cho dịch vụ y tế
Biểu đồ 4: Chi tiêu cho Y Tế từ tiền túi hộ gia đình
2.1 Tình hình chung
Biểu đồ 5: Gía trị nhập khẩu từ 2005 và dự báo đến 2012
2.2.1 Kim ngạch nhập khẩu
Biểu đổ 6: Kim ngạch Nhập khẩu TTBYT từng tháng năm 2006
2.3 Tình hình nhập khẩu năm 2007
2.3.1 Kim ngạch

Biểu đồ 7: Kim ngạch Nhập khẩu TTBYT năm 2007
2.4 Tình hình nhập khẩu năm 2008
2.4.1 Kim ngạch

Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu TTBYT năm 2008
2.5 Tình hình nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2009
2.5.1 Kim ngạch
Biểu đồ 9: Kim ngạch NK TTBYT Qua các tháng trong 3 năm
2.5.4 Doanh nghiệp tiêu biểu
Biểu đồ 10: Số lượng các DN đăng ký XNK TBYT theo các năm
3.4. Ngành TBYT thiếu đội ngũ lao động lành nghề có kinh nghiệm
Biểu đồ 12: Cơ cấu về đội ngũ lao động lành nghề
PHỤ LỤC - TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ
1. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI

Biểu 1: Dự báo tốc độ tăng trưởng của các khu vực nền kinh tế
2.1. Tăng trưởng GDP
Biểu 2: Tỷ lệ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm
2.2 Chỉ số giá tiêu dùng
Biểu 3: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đầu năm
2.3 Thị trường tài chính
Biểu 4: Cơ cấu đối tượng nhận hỗ trợ 
Biểu 5: Dư nợ cho vay hỗ trợ theo cơ cấu NHg
2.4 Xuất nhập khẩu
Xuất khẩu
Biểu 6: Suy giảm kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2009
Biểu 7: Cơ cấu các ngành hàng xuất khẩu chính
Nhập khẩu
Biểu 8: Suy giảm kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2009
 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066