VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Hóa chất Việt Nam 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
47
File
PDF
Category
Manufacturing
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Công nghiệp hóa chất Việt Nam hiện nay chỉ phát triển sản xuất các nhóm hàng hóa chất vô cơ cơ bản. Nhóm hàng hóa chất hữu cơ, hóa chất tinh khiết, hóa dược … phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu. Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu trung bình hàng năm khoảng 1,6 tỷ USD các mặt hàng hóa chất từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn cung từ các nước Châu Á đặc biệt là Trung Quốc và Đài Loan chiếm hơn 90% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Nhu cầu các sản phẩm ngành hóa chất hiện nay tại Việt Nam rất lớn. Ngành giấy và ngành nông nghiệp là hai ngành sử dụng nhiều sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất nhất. Ngành giấy có sản lượng tăng đều hàng năm kéo theo các nhu cầu về các hóa chất cơ bản cho ngành. Ngành nông nghiệp với diện tích trồng trọt lớn, hàng năm cần rất nhiều các sản phẩm như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của ngành công nghiệp hóa chất.
Do ngành công nghiệp hóa chất là ngành đòi hỏi có sự đầu tư vốn lớn, tiêu hao nhiều năng lượng, đồng thời lại thu hồi vốn chậm nên có ít các công ty tư nhân tham gia đầu tư sản xuất vào ngành này. Họ chỉ tham gia vào các khâu thương mại như nhập khẩu phân phối hoặc pha chế từ các nguồn nguyên liệu. Hầu hết các nhà máy sản xuất hóa chất lớn đều thuộc quyền quản lý của nhà nước mà đại diện là Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam.
Nguồn nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm hóa chất vô cơ cơ bản của Việt Nam đa dạng và phong phú, nhưng nhìn chung khả năng tận dụng ưu thế đó còn khiêm tốn. Hiện nay năng lực chưa đáp ứng được nhu cầu, một phần do thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất, một phần bị cạnh tranh bởi hàng nhập khẩu. Các nhà máy sản xuất hiện tại với công nghệ chưa tiên tiến, tiêu hao nhiều năng lượng khiến giá thành sản phẩm không có tính cạnh tranh cao.
Trong tương lai, hóa chất vẫn là ngành chiếm vị thế quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành công nghiệp. Các ngành công nghiệp phát triển dẫn tới nhu cầu các sản phẩm hóa chất tăng lên. Ngược lại, ngành hóa chất phát triển tạo nguồn cung nguyên liệu đầu vào ổn định cho các ngành công nghiệp khác. Do vậy tương lai của ngành hóa chất cũng chính là tương lai của nhiều ngành quan trọng trong nền kinh tế.
Mục lục
NHẬN ĐỊNH CHUNG
1. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ NGÀNH HÓA CHẤT

1.1. ĐỊNH NGHĨA
1.2. CÁC NHÓM HOÁ CHẤT ỨNG DỤNG
2. NGÀNH HÓA CHẤT TRÊN THẾ GIỚI
2.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
2.2. TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT THẾ GIỚI 
2.2.1. Ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu năm 2008
2.2.2 Tình hình tiêu thụ hóa chất trên thế giới
2.2.3 Tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất
2.2.4 Tăng trưởng sản xuất hóa chất giai đoạn 2002 - 2007
3. NGÀNH HÓA CHẤT VIỆT NAM
3.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
3.2 HIỆN TRẠNG NGÀNH
3.2.1 Quản lý nhà nước về ngành hóa chất
3.2.2. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất 
3.2.3 Hiện trạng sản xuất ngành hóa chất Việt Nam14
3.2.4. Nhu cầu các sản phẩm chính của ngành hóa chất Việt Nam
3.2.5. Tình hình xuất nhập khẩu ngành hóa chất
3.3 TRIỂN VỌNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM 
3.4. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH
3.5 CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH ĐÃ ĐƯỢC VIETNAM CREDIT XẾP HẠNG 
PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

1. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI
2. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM

2.1. Tăng trưởng GDP
2.2 Chỉ số giá tiêu dùng
2.3 Thị trường tài chính 
2.4 Xuất nhập khẩu

Danh mục các bảng
1.2. CÁC NHÓM HOÁ CHẤT VÀ ỨNG DỤNG

Bảng 1: Các nhóm hóa chất và ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm
3.2.1 Quản lý nhà nước về ngành hóa chất
Bảng 2: Những mốc chính của quản lý nhà nước về ngành hóa chất
3.2.3 Hiện trạng sản xuất ngành hóa chất Việt Nam
Bảng 3: Công suất và sản lượng xút-clo năm 2008 (1.000 tấn)
3.2.4. Nhu cầu các sản phẩm chính của ngành hóa chất Việt Nam
Bảng 4: Nhu cầu ước tính 2010 (Nghìn tấn)
Bảng 5: Nhu cầu tiêu thụ axit sunphric 2010 - 2020 (Nghìn tấn)
Bảng 6: Nhu cầu tiêu thụ Axit photphoric 2010 - 2020 (Nghìn tấn)
Bảng 7: Nhu cầu tiêu thụ Sodium Carbonate (xô đa) 2010 - 2020 (Nghìn tấn)
3.4. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH
Phân tích SWOT
Phân tích Five Force
PHỤ LỤC
2.1. Tăng trưởng GDP

Bảng 1: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm giai đoạn 2005-2009
2.3 Thị trường tài chính
Bảng 2: Dư nợ cho vay hỗ trợ theo cơ cấu ngân hàng

Danh mục các biểu
2.2.2 Tình hình tiêu thụ hóa chất trên thế giới

Biểu 1: Doanh số hóa chất toàn cầu năm 2007 (Tỷ Euro)
Biểu 2: Cơ cấu tiêu thụ các sản phầm ngành CNHC năm 2007
Biểu 3: Tăng trưởng tiêu thụ hóa chất năm 1997 so với năm 2007
2.2.3 Tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất
Biểu 4: Doanh số xuất khẩu hóa chất theo khu vực năm 2007
Biểu 4: Doanh số nhập khẩu hóa chất theo khu vực năm 2007
2.2.4 Tăng trưởng sản xuất hóa chất giai đoạn 2002 - 2007
Biểu 5: Tăng trường sản xuất ngành hóa chất so với toàn ngành công nghiệp 2002-2007
Biểu 6: Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ hóa chất bình quân tại một số quốc gia giai đoạn 1997 -2007
Biểu 7: 22 Công ty hóa chất hàng đầu thế giới 2007 (Theo doanh số: Tỷ Euro)
3.2.1 Quản lý nhà nước về ngành hóa chất
Hộp 1: Chức năng của Cục Hóa Chất - Bộ Công Thương
3.2.3 Hiện trạng sản xuất ngành hóa chất Việt Nam
Hộp 2: Nhận định của ông Nguyễn Như Sỹ - Phó TGĐ Vinachem
Hộp 3: Đánh giá của Ths. Nguyễn Văn Chính Giám đốc Trung tâm thông tin hoá chất.
Biểu 8: Cơ cấu các doanh nghiệp sản xuất xút năm 2008
Biểu 9: Kế hoạch sản xuất xút của các doanh nghiệp năm 2009 so với sản lượng năm 2008 (1.000 tấn)
Biểu 10: Sản lượng Axit sunphuric năm 2007 -2008 và dự báo 2009 (Tấn)
Biểu 11: Cơ cấu sản lượng Axit sunphuric theo doanh nghiệp năm 2008
Biểu 12: Sản lượng sản xuất Axit clohydric 2007 – 2008 và ước tính năm 2009.
Biểu 13: Sản lượng sản xuất Axit photphoric 2007 – 2008 và ước tính năm 2009.
Biểu 14: Sản lượng sản xuất Natri sillicat 2007 – 2008 và ước tính năm 2009
Biểu 15: Sản lượng sản xuất phèn nhôm 2007 – 2008 và ước tính năm 2009
Biểu 16: Sản lượng sản xuất chất giặt rửa 2007 – 2008 và ước tính năm 2009.
3.2.5. Tình hình xuất nhập khẩu ngành hóa chất
Biểu 17: Kim ngạch nhập khẩu từ các khu vực thị trường 6 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ 2008
Biểu 18: Cơ cấu nhập khẩu hoá chất 6 tháng đầu năm 2009 theo khu vực
Biểu 19: Kim ngạch nhập khẩu từ 12 thị trường lớn nhất 6 tháng năm 2009 so với 6 tháng năm 2008
Biểu 20: Nhập khẩu hoá chất từ các quốc gia có doanh số trên 10 triệu USD năm 2008 (Triệu USD)
Biểu 21: Doanh số nhập khẩu theo khu vực địa lý năm 2008 (Triệu USD)
Biểu 22: Cơ cấu nhập khẩu theo khu vực địa lý năm 2008
PHỤ LỤC
1. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI
Biểu 1: Dự báo tốc độ tăng trưởng của các khu vực nền kinh tế
2.1. Tăng trưởng GDP
Biểu 2: Tỷ lệ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm
2.2 Chỉ số giá tiêu dùng
Biểu 3: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đầu năm
2.3 Thị trường tài chính
Biểu 4: Cơ cấu đối tượng nhận hỗ trợ 
Biểu 5: Dư nợ cho vay hỗ trợ theo cơ cấu ngân hàng
2.4 Xuất nhập khẩu
Biểu 6: Suy giảm kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2009
Biểu 7: Cơ cấu các ngành hàng xuất khẩu chính
Biểu 8: Suy giảm kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2009

 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066