VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Điện Việt Nam 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
39
File
PDF
Category
Production & distribution of Electricity, Gas, Steam water and Air-conditioning
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
1. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa trung bình hàng năm cao, cùng với địa hình dốc với nhiều con sông lớn nhỏ chạy dọc chiều dài đất nước, Việt Nam có điều kiện thuận lợi cho thủy điện phát triển. Bên cạnh đó với nguồn tài nguyên than đá và dầu mỏ khá lớn là nguồn nguyên liệu dồi dào cho nhiệt điện.
2. Điện năng được coi là ngành công nhiệp xương sống cho sự phát triển của kinh tế đất nước nhưng những kế hoạch phát triển manh mún, không có chiến lược lâu dài đang đặt cho ngành điện trước những thách thức lớn.
3. Hiện nay ngành điện vẫn mang nặng tính độc quyền trong cả sản xuất và truyền tải. Trong tương lai, ngành điện sẽ phải phá bỏ dần sự độc quyền của mình nhằm tạo môi trường đầu tư bình đẳng cho mọi chủ thế kinh tế.
4. Hàng năm vẫn xảy ra tình trạng thiếu điện nhất là vào các tháng cao điểm. Trong khi cả nước đang phải đối phó với tình trạng thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt thì mức độ tổn thất điện năng trong truyền tải điện của Việt Nam vẫn ở mức độ cao, cao hơn trung bình của khu vực và thế giới.
5. Phát triển điện hạt nhân đang được xem xét và lựa chọn như là một giải pháp cho phát triển của tương lai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vần đề cần xem xét như hiệu quả kinh tế, xử lý chất thải, an toàn trong vận hành,...
6. Theo đánh giá, điện năng là một ngành hấp dẫn đầu tư thứ tư chỉ sau viễn thông, ngân hàng và dầu khí. Đây là một ngành nhiều tiềm năng phát triển và có tính chất ổn định trong tương lai.
Mục lục
Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT
I. TỔNG QUAN NGÀNH ĐIỆN 

1.1. Tình hình kinh tế chung
1.2. Khái quát về sự phát triển của ngành công nghiệp điện trên thế giới
II. TÌNH HÌNH NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM
2.1. Lịch sử phát triển ngành điện Việt Nam
2.2. Thực trạng ngành điện Việt Nam
2.3. Nhận định chính về ngành điện Việt Nam
III. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH 
3.1. Những cơ hội chính
3.2. Những thách thức chính
IV. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH 
4.1 Dự báo phát triển ngành điện trên thế giới
4.2 Định hướng phát triển của chính phủ và tiềm năng ngành điện
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
VI. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NGÀNH

Danh mục các bảng 
1.1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam

Bảng 1.1.2.1. Xuất khẩu và Nhập khẩu
1.2. Khái quát về sự phát triển của ngành công nghiệp điện thế giới
Bảng 1.2.1. Sản lượng, xuất khẩu, nhập khẩu điện năng trên thế giới
2.3.1 Nước ta có nhiều tiềm năng cho phát triển ngành công nghiệp điện năng
Bảng 2.3.1.1. Thủy điện
3.2.4 Vấn đề phát triển bền vững
Bảng 3.2.4.1. Mức tiêu thụ điện năng cho phát triển kinh tế 
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT

Danh mục các biểu
1.1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam

Biểu 1.1.2.1. Tốc độ tăng trưởng
Biểu 1.1.2.2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Biểu 1.1.2.3. Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế
Biểu 1.1.2.4. Thị trường hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu 2007
1.2. Khái quát về sự phát triển của ngành công nghiệp điện thế giới
Biểu 1.2.1. Cơ cấu điện năng toàn cầu
2.2. Thực trạng ngành điện Việt Nam
Biểu 2.2.1. Thống kê sản lượng điện sản xuất từ năm 2000 đến năm 2008
Biểu 2.2.2. Mức tiêu thụ điện năm tình theo đầu người
Biểu 2.2.3. Cơ cấu điện tiêu thụ và Cơ cấu nguồn điện
2.3.4. Ngành điện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt
Biểu 2.3.4.1. Thống kê sản lượng điện sản xuất từ năm 2000 đến năm 2008
2.3.5. Tổn thất trong truyền tải điện năng của Việt Nam vẫn ở mức cao
Biểu 2.3.5.1. Tỷ lệ tổn thất điện năng

 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066