VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Dệt may Việt Nam 2017

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
77
File
PDF
Category
Manufacturing
Published year
2017
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Những năm gần đây, khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng mạnh, đặc biệt là nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Chỉ số sản xuất ngành dệt và ngành may có xu hướng giảm trong giai đoạn từ 2013 – 2017. Năm 2017 chỉ số sản xuất ngành dệt tăng khoảng 10.2% so với năm 2016, ngành may tăng khoảng 6.1% so với năm 2016.
Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Bộ Công thương hướng đến xây dựng mục tiêu phát triển ngành dệt may trở thành “một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, hướng về xuất khẩu và có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao; tạo nhiều việc làm cho xã hội”


 
Mục lục
Môi trường bên ngoài

Sơ đồ hóa chuỗi giá trị Dệt may Toàn cầu, đi sâu vào phân tích từng mắt xích trong chuỗi giá trị, biểu đồ giá trị gia tăng và vị thế của Dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị
Chuỗi giá trị Dệt may Toàn cầu
Quy mô và tình hình sản xuất, cũng như nhập khẩu NPL để cung cấp đầu vào cho các phân đoạn còn lại gồm dệt, nhuộm và may trong chuỗi giá trị. Thực trạng tỷ lệ nội địa hóa hàng dệt may Việt Nam.
Ngành Dệt may Việt Nam 2017
Bao gồm thông tin pháp lý doanh nghiệp, cơ cấu sở hữu, chỉ số tài chính so với chỉ số trung bình ngành, hoạt động XNK chính, điểm tín nhiệm xếp hạng bởi VietnamCredit.
Phụ lục
Các Doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam
Các chỉ số về quy mô Doanh nghiệp dệt so với toàn ngành (mã ngành 13&14 của công nghiệp hỗ trợ ngành dệt ISIC), quy hoạch ngành dệt may giai đoạn 2020 may, chỉ số sản xuất trang phục và hàng -2030, thuế quan và hàng rào phi thuế quan (HRPTQ), danh sách một số công ty xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam.

Danh mục các bảng
Ngành Dệt may Việt Nam 2017

Bảng 1. Tình hình sản xuất bông của Việt Nam (từ 2013/14 đến 2015/2016)
Bảng 2. Quy mô công nghiệp dệt sợi của Việt Nam
Bảng 3. Sản lượng một số loại sợi của Việt Nam (nghìn tấn)
Bảng 4. Sản lượng một số loại Vải của Việt Nam (triệu m2)
Bảng 5. Tiêu thụ nước trong ngành dệt nhuộm
Bảng 6. So sánh mức sử dụng tài nguyên trong ngành sản xuất dệt
Bảng 7. Một số sản phẩm may mặc xuất khẩu của Việt Nam
Bảng 8. Một số sản phẩm hàng may mặc nhập khẩu của Việt Nam
PHỤ LỤC
Bảng 9. Các chỉ số về quy mô DN CNHT ngành dệt may
Bảng 10. Chỉ số sản xuất trang phục và hàng dệt so với toàn ngành (mã ngành 13 & 14 của ISIC) - 2013
Bảng 11. QUY HOẠCH NGÀNH DỆT MAY GIAI ĐOẠN 2020-2030
Bảng 12. Thuế quan và hàng rào phi thuế quan (HRPTQ) của Việt Nam và các nước thương đương theo đơn giá hàng (trọng số thương mại) trước và sau khi tự do hóa thương mại đối với những thị trường tham gia vào từng hiệp định FTA
Bảng 13. DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM
Bảng 14. DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM

Danh mục các biểu
Môi trường bên ngoài

Biểu 1. Dân số Việt Nam qua các năm
Biểu 2. Tốc độ tăng trưởng dân số
Biểu 3. Cơ cấu GDP qua các năm
Biểu 4. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo
Biểu 5. Tăng trưởng chỉ số VN-Index
Biểu 6. Giá cổ phiếu cơ sở 100 các công ty ngành Dệt may 2017
Biểu 7. Giá dầu thô trên thế giới 
Biểu 8. Tỷ lệ lao động ngành Dệt may bị trả lương thấp hơn lương tối thiểu năm 2016
Chuỗi giá trị Dệt may Toàn cầu
Biểu 9. Giá trị thị trường Dệt toàn cầu
Biểu 10. Giá trị thị trường May mặc toàn cầu
Biểu 11. Giá trị thị trường bán lẻ quần áo toàn cầu
Biểu 12. Đồ thị biểu diễn giá trị gia tăng của chuỗi giá trị dệt may
Biểu 13. Biến động giá bông thế giới
Biểu 14. Kim ngạch nhập khẩu Bông thế giới
Biểu 15. Kim ngạch xuất khẩu Bông thế giới
Biểu 16. Giá trị Nhập khẩu Thuốc nhuộm thế giới
Biểu 17. Tỷ trọng giá trị Xuất khẩu Thuốc nhuộm thế giới 2016
Biểu 18. Giá trị XK hàng may mặc thế giới
Biểu 19. Giá trị NK hàng may mặc thế giới
Biểu 20. Giá trị Nhập khẩu Máy Dệt thế giới 
Biểu 21. Giá trị Xuất khẩu Máy Dệt thế giới
Biểu 22. Xuất khẩu Máy giặt, tẩy trắng hoặc nhuộm thế giới 2016
Biểu 23. Xuất khẩu Máy khâu thế giới 2016
Ngành Dệt may Việt Nam 2017
Biểu 24. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may việt nam
Biểu 25. Kim ngạch nhập khẩu NPL dệt may Việt Nam
Biểu 26. Sản lượng Bông XNK của Việt Nam
Biểu 27. Kim ngạch NK Bông Việt Nam từ các nước
Biểu 28. Sản lượng nhập khẩu Bông, Sợi của Trung Quốc
Biểu 29. Kim ngạch XK Bông Việt Nam sang các nước
Biểu 30. Sản lượng XNK Sợi của Việt Nam
Biểu 31. Kim ngạch NK Sợi của Việt Nam từ các nước
Biểu 32. Kim ngạch XK Sợi của Việt Nam sang các nước
Biểu 33. Kim ngạch XNK Vải các loại của Việt Nam
Biểu 34. Kim ngạch NK Vải các loại của Việt Nam từ các nước
Biểu 35. Kim ngạch XK NPL của Việt Nam sang các nước
Biểu 36. Kim ngạch XNK nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy
Biểu 37. Kim ngạch NK NPL của Việt Nam từ các nước
Biểu 38. Sơ đồ quy  trình sản xuất sợi
Biểu 39. Sơ đồ quy trình xử lý vải
Biểu 40. Số lượng DN sản xuất sản phẩm CNHT dệt may
Biểu 41. Sản lượng vải nguyên liệu (triệu m2)
Biểu 42. Thị trường Nhập khẩu Máy móc thiết bị ngành dệt may VN
Biểu 43. Phương thức sản xuất hàng dệt may Việt Nam
Biểu 44. Kim ngạch XK hàng may mặc Việt Nam sang các nước
Biểu 45. Cơ cấu DNDM theo khu vực kinh tế
Các Doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam
Biểu 46. Doanh thu & Chi phí sản xuất
Biểu 47. Lợi nhuận sau thuế
Biểu 48. ROA & ROE của các doanh nghiệp Dệt và May
Biểu 49. Thời gian tồn kho bình quân của các DN ngành dệt và ngành may
Biểu 50. Chu kỳ tiền mặt của các doanh nghiệp Dệt và May
Biểu 51. Vòng quay tổng tài sản
Biểu 52. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản


 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066