VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Đầu tư xây dựng giao thông thủy lợi 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
22
File
PDF
Category
Construction
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
1. Việt Nam có nhiều điền kiện cho giao thông đường thủy phát triển: Vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển thương mại quốc tế, hệ thống sống ngòi dày, đường bờ biển chạy theo chiều dài đất nước.
2. Trong những năm qua, đáp ứng nhu cầu đi lại và cũng nhằm phát triển kinh tế, hệ thống giao thông đường thủy, thủy lợi đã được đầu tư phát triển. Tuy nhiên vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển của xã hội.
3. Nhờ lợi thế đường bờ biển dài, lại nằm trong khu vực giao thương thuận lợi, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các cảng biển từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên vẫn có sự mất cân đối trong việc phân bố hệ thống các cảng biển: Các cảng khu vực miền Nam đang hoạt động quá tải trong khi các cảng khu vực miền Bắc vẫn dư thừa công suất, các cảng miền Trung trong tình trạng cung vượt xa cầu.
4. Có sự mất cân đối trong đầu tư xây dựng giao thông đường thủy nội địa và giao thông đường biển. Chúng ta mới chỉ chú trọng nhiều đến việc đầu tư phát triển giao thông đường biển quốc tế mà chưa có nhiều đầu tư cho xây dựng giao thông đường thủy nội địa.
5. Theo nhận định của VietnamCredit, trong thời gian tới, khi mà nền kinh tế có sự phục hồi, nguồn vốn đầu tư tăng trở lại thì ngành sẽ lại có những bước phục hồi trở lại. Hiện tại triển vọng của ngành là không khả quan khi mà các điều kiện cho sự phát triển của ngành còn nhiều hạn chế, nhất là những hạn chế về cơ chế chính sách cho sự phát triển của ngành.
Mục lục
Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ CHUNG

1.1. Tình hình kinh tế giới
1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam
1.3. Tình hình ngành đầu tư xây dựng giao thông thủy lợi trên thế giới
II. NGÀNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY LỢI VIỆT NAM
2.1. Nhận định chính về ngành xây dựng giao thông thủy lợi Việt Nam 
2.1.1. Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển giao thông thủy lợi
2.1.2. Ngành chủ yếu nhận được sự đầu tư từ ngân sách nhà nước
2.1.2. Đầu tư phát triển hệ thống cảng biển trên cả nước
2.1.3. Mất cân đối trong việc đầu tư phát triển giao thông đường thủy
III. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH
3.1. Những cơ hội chính
3.1.1. Cơ hội từ hội nhập kinh tế thế giới
3.1.2. Cơ hội từ thị trường trong nước 
3.2. Những thách thức chính
3.2.1. Thách thức về vấn đề quy hoạch phát triển 
3.2.2. Thách thức về vốn đầu tư
3.2.3. Tính hiệu quả của đầu tư 
2.3.4. Thách thức về điều kiện tự nhiên
IV. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH
4.1 Xu hướng phát triển ngành xây dựng giao thông thủy lợi thế giới
4.2 Dự báo về phát triển ngành tại Việt Nam
4.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành
4.2.2 Triển vọng và dự báo
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
VI. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NGÀNH

Danh mục các bảng

V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT

Danh mục các biểu 
1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam

Biểu 1.2.1. Tốc độ tăng trưởng
Biểu 1.2.2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Biểu 1.2.3. Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế
 
1. TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP
2. CTY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP & THỦY LỢI MÊ KÔNG

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066