VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Chứng khoán Việt Nam 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
53
File
PDF
Category
Agriculture, Forestry and Fishing
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có độ ổn định chính trị cao và có nhiều yếu tố thuận lợi để duy trì tốc độ phát triển kinh tế. Một trong những kênh quan trọng để thu hút vốn cho các doanh nghiệp duy trì phát triển ngoài ngân hàng là thị trường chứng khoán.Tiềm năng phát triển thị trường này còn lớn khi hiện nay mới chỉ có khoảng 350 doanh nghiệp niêm yết trên tổng số khoảng 600,000 doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng tài khoản nhà đầu tư cũng chỉ hơn 700,000, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng dân số.
Quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam được coi là nhỏ so với các quốc gia trong khu vực. Tính về vốn hóa thị trường quy đổi ra đồng Đô la Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng ở vị trí rất thấp. Với quy mô như vậy nhưng có tới 105 công ty chứng khoán tham gia cung cấp các dịch vụ môi giới bị coi là nhiều khi so sánh với các nước có thị trường phát triển khác. Điều này cũng dẫn tới sự cạnh tranh thiếu lành mạnh hoặc vi phạm các quy định về thời gian “T+” để lôi kéo khách hàng.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các hoạt động môi giới và kinh doanh chứng khoán vẫn còn nhiều kẽ hở cho các tổ chức và cá nhân lợi dụng. Hoạt động thanh tra giám sát chế tài xử lý các vi phạm của tổ chức niêm yết chứng khoán và các tổ chức môi giới chứng khoán chưa đảm bảo tính răn đe triệt để. Thị trường chứng khoán đang phát triển theo xu thế đầu cơ hơn là đầu tư, việc tăng mạnh hoặc giảm mạnh các chỉ số trong nhiều thời điểm cho thấy nghi ngờ về việc có sự thao túng thị trường của một hoặc một nhóm các tổ chức.
Chứng khoán có thể coi là ngành có lịch sử hình thành muộn nhất trong hệ thống các ngành kinh tế, chính vì vậy đội ngũ nhân sự của ngành này cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp với ngành chứng khoán là rất quan trọng, tuy nhiên đội ngũ nhân sự hầu hết là chuyển từ lĩnh vực ngân hàng sang, phần còn lại là các nhân sự mới được đào tạo và còn trẻ, một bộ phần đến từ các thành phần khác khiến việc tuân thủ quy định về nghề nghiệp còn hạn chế.
Nhìn chung triển vọng về trung và dài hạn của ngành chứng khoán là sáng sủa. Về ngắn hạn, các công ty nhỏ có thị phần thấp sẽ gặp bất lợi trong việc duy trì hoạt động và đổi mới công nghệ để theo kịp sự phát triển của thị trường.
Mục lục
NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NGÀNH CHỨNG KHOÁN
PHẦN 1: NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ NGÀNH CHỨNG KHOÁN

1.1 ĐỊNH NGHĨA CHỨNG KHOÁN
1.2 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
PHẦN 2: NGÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THẾ GIỚI
2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
2.1.1 Sự hình thành sở giao dịch chứng khoán London 
2.1.2 Sự hình thành sở giao dịch chứng khoán New York
2.1.3 Những thay đổi lớn của thị trường
2.1.4 Khủng hoảng của các thị trường chứng khoán
2.1.5 Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán
PHẦN 3: TỔNG QUAN NGÀNH 
3.1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU 2009
3.2 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
3.2.1.1 Lịch sử ra đời
3.2.1.2 Các chỉ số của thị trường
Chỉ số VN-Index 
Chỉ số HNX-Index
3.2.1.3 Các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 
Giai đoạn 2000 - 2005
Giai đoạn 2006
Giai đoạn 2007
Giai đoạn 2008
Giai đoạn 2009
3.2.2 TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA THỊ TRƯỜNG
3.2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
3.2.3.1 Tình hình hoạt động
3.2.3.2 Thị phần giao dịch
Sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh
PHẦN 4: TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CHỨNG KHOÁN
4.1 TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
4.2 TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
4.3 CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH
CÁC CÔNG TY LỚN ĐÃ ĐƯỢC VIETNAMCREDIT ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG
PHỤ LỤC
1. KINH TẾ THẾ GIỚI
2. KINH TẾ VIỆT NAM


Danh mục các bảng
3.2.1.3 Các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
Giai đoạn 2000 - 2005
Bảng 1. Tình hình thị trường giai đoạn 2000 - 2005
Giai đoạn 2008
Bảng 2. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 - 2008
Giai đoạn 2009
Bảng 3. Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam 11 tháng năm 2009
3.2.2 TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA THỊ TRƯỜNG
Bảng 4. Khối lượng và giá trị giao dịch 11 tháng năm 2009
Bảng 5. Chi tiết số lượng và khối lượng chứng khoán niêm yết giai đoạn 2006 - 2008
Bảng 6. Chi tiết giao dịch 12 tháng năm 2008
+ Cổ phiếu năm 2008
Bảng 7. Chi tiết khối lượng và giá trị khớp lệnh
+ Chứng chỉ quỹ năm 2008
Bảng 8. Chi tiết khối lượng và giá trị khớp lệnh
+ Trái phiếu năm 2008
Bảng 9. Chi tiết khối lượng và giá trị khớp lệnh
+ Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài năm 2008
Bảng 10. Chi tiết khối lượng và giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong 12 tháng 2008
+ Tình hình giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội
Bảng 11. Quy mô giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội đến tháng 11/2009
Bảng 12. Khối lượng và giá trị giao dịch 11 tháng năm 2009
3.2.3.2 Thị phần giao dịch
Bảng 13. Thị phần môi giới cổ phiểu quý III năm 2009
Bảng 14. Thị phần môi giới trái phiểu quý III năm 2009
PHỤ LỤC
2. KINH TẾ VIỆT NAM
Bảng 2.1. Lãi suất điều hành
Bảng 2.2. Lãi suất huy động
Bảng 2.3. Tỷ giá (Ngoại tệ so với USD)

Danh mục các biểu
2.1.4 Khủng hoảng của các thị trường chứng khoán

Biểu 1. Diễn biến Dow Jones Index giai đoạn 2001-2009
2.1.5 Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán
Biểu 2. Diễn biến một số chỉ số lớn giai đoạn 1996 - 2000
3.1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU 2009
Biểu 3. So sánh VN – Index và một số chỉ số trên thế giới quý 3 năm 2009
Biểu 4. Chỉ số Dow Jones Average 11 tháng năm 2009
Biểu 5. Chỉ số Kospi 11 tháng năm 2009
3.2.1.3 Các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
Giai đoạn 2000 - 2005
Biểu 6. Diễn biến Vn – Index năm 2000
Giai đoạn 2006
Biểu 7. Diễn biến Vn – Index năm 2006
Biểu 8. Diễn biến HASTC – Index năm 2006
Giai đoạn 2007
Biểu 9. Diễn biến Vn- Index 2007
Biểu 10. Diễn biến Hastc - Index 2007
Giai đoạn 2008
Biểu 11. Diễn biến Vn- Index 2008
Biểu 12. Diễn biến Hastc - Index 2008
Giai đoạn 2009
Biểu 13. Diễn biến Vn- Index 2009
Biểu 14. Diễn biến của HNX- Index năm 2009
Biểu 15. Diễn biến của VN – Index trong 10 năm qua
Biểu 16. Diễn biến HNX- Index hơn 4 năm qua.
3.2.2 TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA THỊ TRƯỜNG
+ Giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (đến tháng 11/2009)
Biểu 17. Cơ cấu phương thức giao dịch
+ Tình hình giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội
Biểu 18. Cơ cấu phương thức giao dịch
3.2.3.1 Tình hình hoạt động
Biểu 18. Mười công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường (tỷ VND)
Biểu 19. 10 công ty chứng khoán có số lượng tài khoản lớn nhất 2008
3.2.3.2 Thị phần giao dịch
Biểu 20. 10 công ty có thị phần giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất thị trong quý
Biểu 21. Thị phần môi trái phiếu quý III năm 2009
Biểu 22. Thị phần môi cổ phiếu năm 2008
Biểu 23. Thị phần môi chứng chỉ quỹ năm 2008
Biểu 24. Thị phần môi cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài 2008
Biểu 25. Thị phần hoạt động tự doanh 2008
PHỤ LỤC
1. KINH TẾ THẾ GIỚI

Biểu 1.1. Tính ổn định thị trường tài chính toàn cầu
2. KINH TẾ VIỆT NAM
Biểu 2.1. Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP)
Biểu 2.2. Chỉ số giá tiêu dung CPI (2009)
Biểu 2.3. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Biểu 2.4. Nợ nước ngoài
Biểu 2.5. Thâm hụt ngân sách (ngàn tỷ VND)
Biểu 2.6. Cán cân thương mại

 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066