VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Xuất bản Việt Nam 2020

Thursday 08, 10 2020
Price
$240
Total pages
50
File
UNKNOW
Category
Information Media and Telecommunications
Published year
2020
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tóm tắt ngành Xuất bản Việt Nam

Ngành xuất bản Việt Nam bao gồm hoạt động xuất bản sách và các ấn phẩm khác theo cách truyền thống hoặc trực tuyến và hoạt động xuất bản phần mềm.

Ngành xuất bản thế giới có doanh thu là 261,2 tỷ USD vào năm 2017, với tỉ lệ thay đổi hàng năm là -0,4% trong giai đoạn 2013 – 2017. Theo Technavio, giai đoạn 2018 – 2022, thị trường xuất bản được đánh giá là phát triển chậm với tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm hơn 1% với khối lượng tăng trưởng cả giai đoạn là 20,81 tỷ USD. Thị phần ngành xuất bản phân tán với sự tham gia của nhiều công ty trên thị trường, dẫn đầu là Pearson, RELX Group, Thomson Reuters. Trong năm 2017, châu Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong ngành với tỉ trọng là 47%, theo sau là khu vực EMEA. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tuy chiếm thị phần nhỏ nhất nhưng được vọng là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất, đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng toàn ngành. Với sự xuất hiện của khoa học xông nghệ và các thiết bị điện tử, thị phần của ngành xuất bản truyền thống đang dần thu hẹp lại và ngành xuất bản điện tử được mở rộng hơn. Trong những năm gần đây, sách điện tử e-book là nhân tố thay đổi ngành xuất bản toàn cầu. Dung lượng thị trường toàn cầu của sách điện tử là 18,13 tỷ USD vào năm 2019 với tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm CAGR là 4,9%, phát triển mạnh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các công ty lớn trong thị trường e-book bao gồm: Amazon, Rekuten Kobo và Apple. Sách nói audiobook là một hình thức sản phẩm cũng đang được ưa chuộng trên thị trường. Bên cạnh đó, các nhà xuất bản có xu hướng in sách chỉ sau khi nhận được đơn đặt hàng (POD) trong giai đoạn xuất bản điện tử đang thịnh hành.  

Ngành xuất bản Việt Nam được đánh giá là có quy mô nhỏ hơn so với các quốc gia khác trên thế giới. Giai đoạn 2016 – 2019, ngành xuất bản Việt Nam đánh dấu sự phát triển trở lại sau khi đã giải quyết được bất cập trong ngành. Đó là việc 38 trên 62 nhà xuất bản không đủ điều kiện hoạt động chủ yếu do thiếu vốn. Năm 2019, theo Cục Xuất bản, in và phát hành, toàn ngành xuất bản trên 33.000 cuốn sách, tăng 8% so với năm 2018, doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng. Hiện nay, Chính phủ vẫn nắm độc quyền trong hoạt động xuất bản, không bao gồm in và phát hành, với 49 nhà xuất bản thuộc cơ quan Trung ương và 10 nhà xuất bản địa phương. 300 doanh nghiệp tư nhân được phép sản xuất thông qua việc hợp tác với các nhà xuất bản nhà nước.

Mặc dù các ấn phẩm điện tử như ebook là xu hướng chung toàn thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam, các sản phẩm này chưa thực sự phát triển. Năm 2017, chỉ có 137 xuất bản phẩm điện tử, con số này năm 2018 là 200. Toàn thị trường có 6 nhà xuất bản và 2 nhà phát hành được phép xuất bản, phát hành ấn phẩm điện tử. Một trong những rào cản cho sự phát triển là các quy định chưa rõ ràng trong Luật xuất bản cũng như còn nhiều bất cập trong vấn đề bản quyền. Bên cạnh đó, chất lượng xuất bản chưa có chọn lọc dẫn đến việc mất cân đối trong cơ cấu sách, thể hiện việc sách giải trí chiếm tỉ trọng lớn, sách khoa học lại khan hiếm. Hậu quả dẫn đến văn hóa đọc của Việt Nam không cao, dân trí không được cải thiện nhanh.  
1. Kinh tế vĩ mô
1.1. Tăng trưởng kinh tế
1.2. Thương mại và giá cả
1.3. Vốn đầu tư và thu chi Ngân sách Nhà nước
1.4. Tình hình xuất nhập khẩu
1.5. Tình hình thành lập và giải thể của các doanh nghiệp
2. Tình hình phát triển ngành Xuất bản Việt Nam
2.1. Tổng quan ngành 
Xuất bản Việt Nam
2.2. Cơ cấu doanh nghiệp và lao động trong ngành 
Xuất bản
2.3. Các số liệu chính về ngành Xuất bản
2.4. Chỉ số trung bình ngành Xuất bản 2019
2.5. Cơ hội, thách thức và dự báo phát triển ngành 
Xuất bản
3. 10 doanh nghiệp tiêu biểu ngành Xuất bản Việt Nam 2019

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Pharmaceutical Industry Report 2020
Price $240
Pages 52
The report on the Pharmaceutical industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Fishery Industry Report 2020
Price $240
Pages 46
The report on the Fishery industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
+84 981861066