VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Vận tải hàng không Việt Nam 2009

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
32
File
PDF
Category
Transportation and logistics
Published year
2009
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
1. Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu của xã hội về vận tải ngày càng cao, trong đó có nhu cầu vận tải hàng không. Trong những năm qua ngành vận tải hàng không đã có những bước phát triển nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
2. Hiện tại ngành đã đáp ứng được một phần lớn nhu cầu của xã hội về vận chuyển hành khách và hàng hóa với sự đa dạng cả về loại hình và phương thức vận tải. Tuy nhiên chất lượng vận tải vẫn còn là một vấn đề đáng bàn.
3. Trong năm 2008 và đầu năm 2009, ngành vận tải hàng không Việt Nam và thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, khi mà chi phí vận hành tăng cao trong khi doanh thu sụt giảm do sự giảm sút của số lượng hành khách và khối lượng hàng hóa vận chuyển.
4. Vận tải hàng không Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế như cơ sở hạ tầng của ngành còn nhiều yếu kém, số lượng các hãng hàng không ít, số lượng chất lượng phương tiện vận tải chưa cao, số tuyến bay ngắn, chưa có nhiều đường bay trực tiếp tới các nước châu Âu và châu Mỹ,...
5. Theo dự báo, ngành hàng không Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ 6% trong những năm tiếp theo. Triển vọng phát triển của ngành là khả quan so với tình hình chung của ngành trên thế giới, tuy nhiên cần phải có sự đầu tư đúng mức.
Mục lục
Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ CHUNG

1.1. Tình hình kinh tế thế giới
1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam
II. TÌNH HÌNH NGÀNH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
2.1. Thực trạng ngành vận tải hàng không Việt Nam
2.2. Nhận định chính về ngành vận tải hàng không Việt Nam
III. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH
3.1. Những cơ hội chính
3.1.1. Cơ hội từ hội nhập kinh tế thế giới
3.1.2. Cơ hội từ thị trường trong nước
3.2. Những thách thức chính
3.2.1. Thách thức về cạnh tranh
3.2.2. Thách thức về vốn
3.2.3. Bài toán giá xăng dầu
IV. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH
4.1. Dự báo phát triển ngành vận tải hàng không thế giới
4.2. Triển vọng và dự báo về ngành vận tải hàng không Việt Nam
4.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành vận tải hàng không
4.2.2. Triển vọng và dự báo
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
VI. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NGÀNH

Danh mục các bảng
2.2.1. Ngành vận tải hàng không đã có sự phát triển mạnh trong thời gian qua

Bảng 2.2.1.1. Khối lượng hành khách vận chuyển (triệu lượt người)
Bảng 2.2.1.2. Khối lượng hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn)
Bảng 2.2.1.3. Vận tải hành khách và hàng hoá 5 tháng đầu năm 2009
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT

Danh mục các biểu
1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam

Biểu 1.2.1. Tốc độ tăng trưởng
Biểu 1.2.2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
2.2.1. Ngành vận tải hàng không đã có sự phát triển mạnh trong thời gian qua
Biểu 2.2.1.1. Số lượng hành khách vận chuyển (triệu lượt người)
Biểu 2.2.1.2. Tốc độ tăng trưởng
Biểu 2.2.1.3. Khối lượng hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn)
Biểu 2.2.1.4. Tốc độ tăng trưởng 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066