VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Tái bảo hiểm và Môi giới bảo hiểm 2018

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
33
File
IMAGE
Category
Financial, banking and Insurance Services
Published year
2018
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Toàn thị trường bảo hiểm năm 2017 có 63 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 20% liên tục trong 4 năm qua và đạt hơn 2% GDP. Mức doanh thu phí này chủ yếu đến từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ, chiếm hơn 62%.
Hơn 94% tổng doanh thu phí của thị trường Tái bảo hiểm được thực hiện bởi các DNBH Phi nhân thọ. Tuy nhiên, dòng vốn bảo hiểm chủ yếu được các DNBH gốc tái cho các DNBH nước ngoài. Vì thế, quy mô thị trường tái bảo hiểm ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 14%-15% thị phần toàn thị trường bảo hiểm và phụ thuộc vào mức tăng trưởng của thị trường bảo hiểm PNT.
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ luôn ở mức tăng trưởng trên 20% trong 4 năm liên tiếp gần đây. Tuy nhiên mức tăng này chủ yếu đến từ các dịch vụ không tái như BH con người, sức khỏe và BH xe cơ giới. Điều này đã khiến cho doanh thu phí của thị trường tái bảo hiểm chỉ đạt 2,930 tỷ đồng, tăng trưởng âm 2.64% so với năm 2016.
Đối với thị trường môi giới bảo hiểm, thì khối nhân thọ vẫn chưa có công ty MGBH chuyên nghiệp nào ở Việt Nam vì các yếu tố vốn pháp định và nhiều điều kiện, quy định khá chặt chẽ. Thị phần MGBH của 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam chiếm phần lớn tổng doanh thu phí của thị trường này, đạt hơn 94% năm 2017.
Mục lục
NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NGÀNH
01 – QUY MÔ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM

Quy mô thị trường Bảo hiểm Việt Nam, Giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế, Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm, Danh mục đầu tư của các DNBH.
03 – QUY MÔ THỊ TRƯỜNG TBH & MGBH VIỆT NAM
Hoạt động tái bảo hiểm, Doanh thu phí bảo hiểm giữ lại; Tình hình hoạt động của DN môi giới bảo hiểm, Đại lý bảo hiểm.
04 – PHỤ LỤC
Danh sách các doanh nghiệp Tái bảo hiểm và Môi giới bảo hiểm, Danh sách VPĐD của các DN TBH & MGBH nước ngoài. Tỷ lệ hoa hồng cho các loại hình bảo hiểm.

Danh mục các bảng
Bảng 1. SỐ LƯỢNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM
Bảng 2. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA ASEAN
PHỤ LỤC
Bảng 14. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM, MÔI GIỚI BẢO HIỂM NĂM 2017 
Bảng 15. DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM VÀ CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI
Bảng 16. QUY ĐỊNH TỶ LỆ HOA HỒNG TỐI ĐA CHO TỪNG LOẠI DỊCH VỤ BẢO HIỂM

Danh mục các biểu 
Biểu 1. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
Biểu 2. QUY MÔ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
Biểu 3. QUY MÔ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
Biểu 4. GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TRỞ LẠI NỀN KINH TẾ
Biểu 5. TÌNH HÌNH NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM
Biểu 6. CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA CÁC DNBH NĂM 2016
Biểu 7. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Biểu 8. THỊ PHẦN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á
Biểu 9. SỐ LƯỢNG ĐẠI LÝ CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM
Biểu 10. THỊ PHẦN BANCASSURANCE TRONG THỊ TRƯỜNG NHÂN THỌ
Biểu 11. LỢI TỨC TRÁI PHIẾU KỲ HẠN 2 NĂM CỦA VIỆT NAM
Biểu 12. LỢI TỨC TRÁI PHIẾU KỲ HẠN 10 NĂM CỦA VIỆT NAM
Biểu 13. THU CHI BÌNH QUÂN MỘT THÁNG TRÊN ĐẦU NGƯỜI TẠI VIỆT NAM
Biểu 14. CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DO MỖI CÁ NHÂN CHI TRẢ
Biểu 15. CHI TIÊU BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI MỘT THÁNG THEO NHÓM HÀNG
Biểu 16. TỶ LỆ LAO ĐỘNG ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG HƯU
Biểu 17. SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CỦA CÁC QUỐC GIA 2017
Biểu 18. TÌNH HÌNH SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TẠI VIỆT NAM
Biểu 19. THIỆT HẠI TỪ THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM
Biểu 20. DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM GỐC THEO NGHIỆP VỤ PNT
Biểu 21. THỊ PHẦN DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ THEO NGHIỆP VỤ 2017
Biểu 22. THỊ PHẦN DOANH THU PHÍ GỐC BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Biểu 22. TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG TÁI BẢO HIỂM VIỆT NAM
Biểu 23. HOẠT ĐỘNG NHẬN TÁI BẢO HIỂM CỦA CÁC DNBH PHI NHÂN THỌ
Biểu 24. HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG TÁI CỦA CÁC DNBH PHI NHÂN THỌ
Biểu 25. DOANH THU VÀ LNST CỦA VNARE
Biểu 26. DOANH THU PHÍ GIỮ LẠI CỦA VNARE
Biểu 27. TỶ LỆ BỒI THƯỜNG VÀ HỆ SỐ KẾT HỢP CỦA VINARE
Biểu 28. DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ CỦA VINARE
Biểu 29. TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA VINARE
Biểu 30. DOANH THU VÀ LNST CỦA PVIRE
Biểu 31. DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ CỦA PVIRE
Biểu 32. TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA PVIRE
Biểu 33. DOANH THU PHÍ GIỮ LẠI CỦA PVIRE
Biểu 34. TỶ LỆ BỒI THƯỜNG VÀ HỆ SỐ KẾT HỢP CỦA PVIRE
Biểu 35. DOANH THU CỦA CÁC DN MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Biểu 36. LNST CỦA CÁC DN MÔI GIỚI BẢO HIỂM
CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM:
1. T
ng công ty cphn tái bo him quc gia Vit Nam
2. T
ng công ty cphn tái bo him PVI

CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM:
1. Công ty TNHH môi gi
i bo him Marsh Vit Nam
2. Công ty TNHH Aon Vit Nam
3. Công ty TNHH môi gii bo him Gras Savoye Willis Vit Nam
4. Công ty cphn môi gii bo him Cimeico
5. Công ty TNHH môi gi
i bo him Toyota-Tsusho (Vit Nam)
6. Công ty c
phn môi gii bo him Thái Bình Dương
7. Công ty TNHH môi gii bo him Jardine Lloyd Thompson Vit Nam
8. Công ty cphn môi gii bo him Vit Quc
9. Công ty c
phn môi gii bo him Nam Á
10. Công ty cphn môi gii bo him Á Đông
 

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066