VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo Ngành Bảo Hiểm Việt Nam 2021

Friday 07, 05 2021
Price
$240
Total pages
71
File
PDF
Category
Financial, banking and Insurance Services
Published year
2021
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries

Trong tháng 3 năm 2021, báo cáo ngành Bảo hiểm do VietnamCredit công bố, cung cấp thông tin khái quát về tình hình kinh tế Việt Nam, tổng quan về ngành bảo hiểm và các chỉ tiêu tài chính cơ bản của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2019. Đặc biệt, 10 doanh nghiệp nổi bật trong ngành dựa trên quy mô công ty, xếp hạng tín nhiệm và kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019 đã được VietnamCredit lựa chọn và trình bày trong báo cáo.

Để tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi nhanh sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh lãi suất điều hành. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển ổn định, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, huy động vốn cho nền kinh tế thị trường chứng khoán tăng khoảng 20% so với năm trước.

Nhờ kênh phân phối bancassurance, các công ty bảo hiểm có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng tốt hơn, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ vẫn tăng trưởng 19,6% so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu phí của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng 3,2% so với năm 2019. Nếu đại dịch được kiểm soát tốt, kinh tế phục hồi với hy vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã rất chủ động trong việc thích ứng với tình hình mới như tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng; đẩy mạnh triển khai các sản phẩm bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư; rà soát, cắt giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; góp thêm vốn điều lệ để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị điều hành và quản lý rủi ro.

1. Tình hình kinh tế Việt Nam

1.1. Tăng trưởng kinh tế
1.2. Thương mại và giá cả
1.3. Vốn đầu tư thực hiện, thu và chi ngân sách 1.4. Xuất nhập khẩu
1.5. Thành lập và giải thể doanh nghiệp

2. Sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam

2.1. Tổng quan ngành bảo hiểm Việt Nam
2.2. Chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm Việt Nam theo phân loại ngành
2.3. Các luật ban hành mới để thúc đẩy sự phát triển của ngành
2.4. Cơ cấu thị trường ngành bảo hiểm Việt Nam
2.5. Cơ hội và thách thức của ngành bảo hiểm Việt Nam
2.6. Bảo hiểm phi nhân thọ
2.7. Bảo hiểm nhân thọ
2.8. Các trung gian bảo hiểm
2.9. Bancassurance
2.10. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong năm 2019 2.11. Các chỉ số tài chính bình quân ngành bảo hiểm Việt Nam năm 2019

3. 10 công ty nổi bật trong ngành bảo hiểm Việt Nam năm 2019

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

VIETNAM INSURANCE INDUSTRY INDUSTRY REPORT 2021
Price $240
Pages 71
The report on the Insurance industry was prepared by VietnamCredit in 2021...
Vietnam Telecommunication Industry Report 2020
Price $240
Pages 63
The report on the telecommunication industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Price $240
Pages 63
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Electronic Components Industry Report 2020
Price $240
Pages 63
The report on the electronic components industry was prepared by VietnamCredit in...
+84 981861066