VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout

Báo cáo ngành Bảo hiểm Việt Nam 2018

Tuesday 19, 05 2020
Total pages
63
File
PDF
Category
Financial, banking and Insurance Services
Published year
2018
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Tab 5
Executive Summary
Table of Facts & Figures
List of Rated Companies
Related Industries
Toàn thị trường bảo hiểm năm 2017 có 63 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 20% liên tục trong 4 năm qua và đạt hơn 2% GDP. Mức doanh thu phí này chủ yếu đến từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ, chiếm hơn 62%.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang có khoảng hơn 350 sản phẩm, nhưng bản chất các sản phẩm lại không khác nhau nhiều. Hơn nữa, tổng số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trên thị trường năm 2017 chỉ dừng ở con số 7-8 triệu hợp đồng, mặc dù dân số là hơn 95 triệu dân. Vì thế thị trường bảo hiểm của Việt Nam rất tiềm năng và nhiều dư địa để phát triển.
Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong những năm tới chính là nghiệp vụ BH sức khỏe, thay thế cho nghiệp vụ BH xe cơ giới đang giữ thị phần lớn nhất. Bên cạnh đó, Top 5 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất về doanh thu phí đang giảm dần thị phần của mình do sức ép cạnh tranh và chiến lược phát triển thận trọng hơn.
Quy mô thị trường tái bảo hiểm ở Việt Nam còn khá nhỏ, chỉ chiếm 14%-15% thị phần toàn thị trường bảo hiểm. Dòng vốn bảo hiểm chủ yếu được các DNBH gốc tái cho các DNBH nước ngoài.
Mục lục
NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NGÀNH
01 – QUY MÔ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM

Quy mô thị trường Bảo hiểm toàn cầu và Việt Nam, Giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế, Tình hình bồi
thường bảo hiểm; Hoạt động đầu tư của các Doanh nghiệp bảo hiểm.
02 – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Cơ cấu doanh thu, tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm, Dự phòng
nghiệp vụ, Tình hình hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp Phi Nhân Thọ.
03 – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Tình hình khai thác hợp đồng bảo hiểm mới, hợp đồng có hiệu lực; Tình hình trả tiền bảo
hiểm; Dự phòng ngiệp vụ; Tình hình hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp Bảo
hiểm Nhân Thọ.
04 – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÁI BẢO HIỂM VÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Hoạt động tái bảo hiểm, Doanh thu phí bảo hiểm giữ lại; Tình hình hoạt động của DN môi giới bảo
hiểm, Đại lý bảo hiểm.

Danh mục các bảng
Bảng 1. SỐ LƯỢNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM
Bảng 2. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA ASEAN
Bảng 3. TỶ LỆ KẾT HỢP CỦA CÁC DNBH PNT
Bảng 4. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA BH BẢO VIỆT
Bảng 5. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA BH PVI
Bảng 6. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA BH BẢO MINH
Bảng 7. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA BH PJICO
Bảng 8. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA CNBH SGI HÀ NỘI
Bảng 9. TÌNH HÌNH TRẢ TIỀN BẢO HIỂM THEO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Bảng 10. LÃI SUẤT CAM KẾT CỦA CÁC DNBH NHÂN THỌ
Bảng 11. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Bảng 12. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA PRUDENTIAL VN 
Bảng 13. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA DAI-ICHI LIFE VN
Bảng 13. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA MANULIFE VN
PHỤ LỤC
Bảng 14. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM, MÔI GIỚI BẢO HIỂM NĂM 2017 
Bảng 15. DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM VÀ CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI
Bảng 16. QUY ĐỊNH TỶ LỆ HOA HỒNG TỐI ĐA CHO TỪNG LOẠI DỊCH VỤ BẢO HIỂM

Danh mục các biểu
Biểu 1. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
Biểu 2. QUY MÔ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
Biểu 3. QUY MÔ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
Biểu 4. GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TRỞ LẠI NỀN KINH TẾ
Biểu 5. TÌNH HÌNH NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM
Biểu 6. CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA CÁC DNBH NĂM 2016
Biểu 7. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Biểu 8. THỊ PHẦN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á
Biểu 9. SỐ LƯỢNG ĐẠI LÝ CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM
Biểu 10. THỊ PHẦN BANCASSURANCE TRONG THỊ TRƯỜNG NHÂN THỌ
Biểu 11. LỢI TỨC TRÁI PHIẾU KỲ HẠN 2 NĂM CỦA VIỆT NAM
Biểu 12. LỢI TỨC TRÁI PHIẾU KỲ HẠN 10 NĂM CỦA VIỆT NAM
Biểu 13. THU CHI BÌNH QUÂN MỘT THÁNG TRÊN ĐẦU NGƯỜI TẠI VIỆT NAM
Biểu 14. CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DO MỖI CÁ NHÂN CHI TRẢ
Biểu 15. CHI TIÊU BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI MỘT THÁNG THEO NHÓM HÀNG
Biểu 16. TỶ LỆ LAO ĐỘNG ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG HƯU
Biểu 17. SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CỦA CÁC QUỐC GIA 2017
Biểu 18. TÌNH HÌNH SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TẠI VIỆT NAM
Biểu 19. THIỆT HẠI TỪ THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM
Biểu 20. DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM GỐC THEO NGHIỆP VỤ PNT
Biểu 21. THỊ PHẦN DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ THEO NGHIỆP VỤ 2017
Biểu 22. THỊ PHẦN DOANH THU PHÍ GỐC BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Biểu 23. SỐ TIỀN THỰC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Biểu 24. QUY MÔ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Biểu 25. CƠ CẤU BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ THEO NGHIỆP VỤ
Biểu 26. CƠ CẤU BỒI THƯỜNG THUỘC TRÁCH NHIỆM GIỮ LẠI THEO NGHIỆP VỤ
Biểu 27. DOANH THU PHÍ GỐC CỦA CÁC DN BẢO HIỂM PNT NĂM 2017
Biểu 28. THỊ PHẦN PHÍ BẢO HIỂM GỐC THEO NGHIỆP VỤ CỦA CÁC DNBH PNT 2017
Biểu 29. LÃI NGHIỆP VỤ CỦA CÁC DN BẢO HIỂM PNT
Biểu 30. LNST CỦA CÁC DN BẢO HIỂM PNT
Biểu 31. TỶ LỆ BỒI THƯỜNG/DOANH THU PHÍ CỦA CÁC DN BẢO HIỂM PNT
Biểu 32. KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VCSH (ROE) CỦA CÁC DNBH PNT
Biểu 33. HỆ SỐ NỢ TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN CỦA DNBH PNT
Biểu 34. KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN HÀNH CỦA DNBH PNT
Biểu 35. TĂNG TRƯỞNG VCSH CỦA DNBH PNT
Biểu 36. DOANH THU VÀ LÃI NGHIỆP VỤ CỦA BH BẢO VIỆT
Biểu 37. DOANH THU VÀ LÃI NGHIỆP VỤ CỦA BH PVI
Biểu 38. DOANH THU VÀ LÃI NGHIỆP VỤ CỦA BH BẢO MINH
Biểu 39. DOANH THU VÀ LÃI NGHIỆP VỤ CỦA BH PJICO
Biểu 40. DOANH THU VÀ LÃI NGHIỆP VỤ CỦA CNBH SGI HÀ NỘI
Biểu 41. TÌNH HÌNH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM KHAI THÁC MỚI VÀ CÓ HIỆU LỰC CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Biểu 42. CƠ CẤU DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO NGHIỆP VỤ 2016 
Biểu 42. THỊ PHẦN DOANH THU PHÍ KHAI THÁC MỚI BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Biểu 43. CƠ CẤU DOANH THU PHÍ KHAI THÁC MỚI THEO NGHIỆP VỤ 2016
Biểu 44. TĂNG TRƯỞNG DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2015-2016
Biểu 45. DOANH THU PHÍ CỦA CÁC DNBH NHÂN THỌ
Biểu 46. LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH CỦA CÁC DNBH NHÂN THỌ
Biểu 47. LNTT CỦA CÁC DNBH NHÂN THỌ
Biểu 48. KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VCSH (ROE) CỦA CÁC DNBH NHÂN THỌ
Biểu 49. KHẢ NĂNG SINH LỜI TRÊN TỔNG TÀI SẢN (ROA) CỦA DNBH NHÂN THỌ
Biểu 50. KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN HÀNH CỦA DNBH NHÂN THỌ
Biểu 51. HỆ SỐ NỢ TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN CỦA DNBH NHÂN THỌ
Biểu 52. TĂNG TRƯỞNG VCSH CỦA DNBH NHÂN THỌ
Biểu 53. DOANH THU VÀ LNST CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Biểu 54. DOANH THU VÀ LNST CỦA PRUDENTIAL VIỆT NAM
Biểu 55. DOANH THU VÀ LNST CỦA DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
Biểu 56. DOANH THU VÀ LNST CỦA MANULIFE VIỆT NAM
Biểu 57. TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG TÁI BẢO HIỂM VIỆT NAM
Biểu 58. HOẠT ĐỘNG NHẬN TÁI BẢO HIỂM CỦA CÁC DNBH PHI NHÂN THỌ
Biểu 59. HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG TÁI CỦA CÁC DNBH PHI NHÂN THỌ
Biểu 60. DOANH THU VÀ LNST CỦA VNARE
Biểu 61. DOANH THU PHÍ GIỮ LẠI CỦA VNARE
Biểu 62. TỶ LỆ BỒI THƯỜNG VÀ HỆ SỐ KẾT HỢP CỦA VINARE
Biểu 63. DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ CỦA VINARE
Biểu 64. TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA VINARE
Biểu 65. DOANH THU VÀ LNST CỦA PVIRE
Biểu 66. DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ CỦA PVIRE
Biểu 67. TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA PVIRE
Biểu 68. DOANH THU PHÍ GIỮ LẠI CỦA PVIRE
Biểu 69. TỶ LỆ BỒI THƯỜNG VÀ HỆ SỐ KẾT HỢP CỦA PVIRE
Biểu 70. DOANH THU CỦA CÁC DN MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Biểu 71. LNST CỦA CÁC DN MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Newly Published Reports

Country report 2022
Country report 2022
Vietnam Country Report is an annual report published by VietnamCredit, a leading business information provider and credit rating agency in Vietnam.
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
Vietnam Chemicals and Chemical Products Industry Report 2020
The report on the chemical industry was prepared by VietnamCredit in 2020 including a description, situation, and key development trends of the industry.

RELATED REPORTS

Vietnam Real Estate Industry Report 2020
Price $120
Pages 39
The report on Real estate industry was prepared by VietnamCredit in 2020...
Vietnam Insurance, Reinsurance and Social Insurance Industry Report 2020
Pages 38
The report on Insurance, Reinsurance and Social Insurance was prepared by VietnamCredit...
Vietnam Manufacture of Beverages Industry Report 2020
Pages 31
The report on Manufacture of Beverages industry was prepared by VietnamCredit in...
Vietnam General Aviation & Airline Catering Services Industry Report 2018
Pages 26
The report on Aviation & Airline Catering Services industry was prepared by...
+84 981861066