VietnamCredit
Trang chủ Giới Thiệu Tin tức Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
0
VND
Giỏ hàng
Thanh toán

Báo cáo ngành Cao su Việt Nam 2009

Thứ Ba, 19/05/2020
Số trang
35
File
PDF
Danh mục
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Năm xuất bản
2009
Tóm tắt
Bảng nội dung
Xếp hạng các công ty
Ngành liên quan
Tóm tắt
Bảng nội dung
Xếp hạng các công ty
Ngành liên quan
1. Ngành cao su Việt Nam (chủ yếu là cao su thiên nhiên) có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua cả về sản lượng, chất lượng cũng như chủng loại sản phẩm.
2. Diện tích rừng trồng cao su cả nước và tại các vùng trồng cao su chủ yếu của Việt Nam liên tục tăng trong thời gian vừa qua. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008, tốc động tăng trưởng bình quân về diện tích cao su cả nước đạt hơn 4% năm. Đến năm 2008, dự kiến diện tích này đạt 601,8 nghìn ha. Chủ yếu tập trung ở vùng Đông Nam Bộ của nước ta, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi.
3. Xét về cơ cấu của ngành, sản phẩm cao su chế biến công nghiệp của Việt Nam còn nhỏ, chỉ chiếm 10%. Hơn 90% còn lại là sản phẩm cao su tự nhiên và sơ chế. Tỷ trọng cao su xuất khẩu hiện nay mới chỉ chiếm khoảng 78% về mặt giá trị sản xuất. Tỷ trọng cao su tiêu dùng trong nước chiếm 22% trong tổng giá trị sản xuất.
4. Giá cao su trong nước biến động theo xu hướng của giá cao su trên thị trường thế giới. Trong năm 2008, giá cao su thế giới biến động phức tạp, trong 8 tháng đầu năm giá cao su tăng liên tục, trong khi đó xu hướng giảm giá lại là xu hướng chủ đạo của những tháng cuối năm. Đầu năm 2009 đến nay, giá cao su trên thị trường thế giới đã có dấu hiệu tăng trở lại.
5. Theo dự báo, ngành cao su Việt Nam sẽ có sự phát triển mạnh trong năm 2009 do nhu cầu trên thị trường thế giới tăng. Đây là một ngành có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai.
Mục Lục
Một số nhận xét chính của VIETNAMCREDIT
I. TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU THẾ GIỚI

1.1. Sản lượng cao su trên thị trường thế giới 
1.2. Tình hình cầu tiêu thụ cao su thế giới
1.3. Biến động giá cao su trên thị trường thế giới 
II. TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU VIỆT NAM
2.1. Thực trạng ngành cao su Việt Nam 
2.2. Nhận định chính về ngành cao su Việt Nam
2.2.1. Ngành cao su Việt Nam đã có sự phát triển mạnh trong thời gian qua
III. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH
3.1. Những cơ hội chính 
3.1.1. Cơ hội từ thế giới
3.1.2. Cơ hội từ thị trường trong nước
3.2. Những thách thức chính
3.2.1. Thách thức từ thị trường thế giới
3.2.2. Thách thức về vốn, công nghệ, và giống
3.2.3. Giới hạn về quỹ đất 
IV. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGÀNH
4.1. Dự báo phát triển ngành cao su thế giới
4.2. Triển vọng và dự báo về ngành cao su Việt Nam
4.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành cao su
4.2.2 Quy hoạch phát triển ngành
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT
VI. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG NGÀNH

Danh mục các bảng
1.2. Tình hình cầu tiêu thụ cao su thế giới

Bảng 1.2.1. Lượng cao su sản xuất và tiêu thụ của thế giới năm 2005 – 2007 (1000 tấn)
2.2.1. Ngành cao su Việt Nam đã có sự phát triển mạnh trong thời gian qua
Bảng 2.2.1.1. Diện tích và sản lượng cao su toàn quốc, 2000 – 2008
2.2.2. Sản phẩm của ngành cao su chưa được đa dạng
Bảng 2.2.2.1. Cơ cấu chủng loại chế biến của một số công ty trong ngành
2.2.3. Giá cả phụ thuộc vào giá trên thế giới
Bảng 2.2.3.1. Diễn biến lượng - giá Cao su năm 2008
2.2.4. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc
Bảng 2.2.4.1. Kim ngạch và thị phần của 10 thị trường lớn nhất của Việt Nam 2008
Bảng 2.2.4.2. Kim ngạch (USD) và thị phần (%) của top 10 thị trường cao su của Việt Nam
4.1. Dự báo phát triển ngành cao su thế giới
Bảng 4.1.1. Nhu cầu tiêu thụ cao su của thế giới 2005 – 2012 (1000 tấn)
Bảng 4.1.2. Dự báo lượng cung cao đến năm 2012 của thế giới
4.2.2 Quy hoạch phát triển ngành
Bảng 4.2.2.1. Quy hoạch sản xuất cao su năm 2010
Bảng 4.2.2.2. Định hướng phát triển cao su toàn quốc đến năm 2015
V. BẢNG PHÂN TÍCH SWOT

Danh mục các biểu 
1.1. Sản lượng cao su trên thị trường thế giới

Biểu 1.1.1. Sản lượng cao su tự nhiên thế giới và một số nước (1000 tấn)
Biểu 1.1.2. Tổng sản lượng của 6 nước: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam và SriLanka
Biểu 1.1.3. Tốc độ tăng sản lượng bình quân của một số nước 1975 - 2007
1.2. Tình hình cầu tiêu thụ cao su thế giới
Biểu 1.2.1. Mức tiêu thụ cao su thế giới 2005 - 2008 (1000 tấn)
2.1. Thực trạng ngành cao su Việt Nam
Biểu 2.1.1. Diện tích cao su toàn quốc 2000 - 2008 (1000 ha)
Biểu 2.1.2. Sản lượng cao su toàn quốc 2000 - 2008 (1000 tấn)
2.2.1. Ngành cao su Việt Nam đã có sự phát triển mạnh trong thời gian qua
Biểu 2.2.1.1. Sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam (1000 tấn)
2.2.2. Sản phẩm của ngành cao su chưa được đa dạng
Biểu 2.2.2.1. Sản lượng gỗ cao su của Việt Nam (1000 m3)


 

Báo cáo mới nhất

Báo cáo ngành Thép Việt Nam 2020
Báo cáo ngành Thép Việt Nam 2020
Báo cáo ngành Thép Việt Nam được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2020, bao gồm mô tả về ngành, tình hình hoạt động và xu hướng phát triển của ngành.
Báo cáo ngành Rau quả Việt Nam 2020
Báo cáo ngành Rau quả Việt Nam 2020
Báo cáo ngành Rau quả Việt Nam được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2020, bao gồm mô tả về ngành, tình hình hoạt động và xu hướng phát triển của ngành.

BÁO CÁO LIÊN QUAN

Báo cáo ngành Bia, rượu, nước giải khát Việt Nam 2009
Số trang 16
Báo cáo ngành Bia, rượu, nước giải khát được chuẩn bị bởi...
Báo cáo ngành Chè Việt Nam 2009
Số trang 29
Báo cáo ngành Chè được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2009, bao...
Báo cáo ngành Chứng khoán Việt Nam 2009
Số trang 53
Báo cáo ngành Chứng khoán được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2009,...
Báo cáo ngành Đầu tư xây dựng công nghiệp Việt Nam 2009
Số trang 33
Báo cáo ngành Đầu tư xây dựng công nghiệp được chuẩn bị...
+84 37 99 44 511