VietnamCredit
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
0
VNĐ
Đến giỏ hàng
Thanh toán

What is a Collection Supporting Service?

Are you having difficulties getting your invoices paid? You are in the right place. In addition to credit rating, we also offer collection services for commercial debts or overdue payments. Once we are authorized, we will be in close touch with your debtors via different communication channels such as negotiation, legal proceedings, etc. With 22 years of experience in business information, our collection process is compelled by data. Thus, your debtors will be demanded for payment via the method of their choice, which results in effective collection.
>>>Know about your partner to manage risk with our Company Reports<<<

Thủ tục hỗ trợ thu hồi công nợ

1
Xử lý yêu cầu

Xử lý yêu cầu

Nhắc nhở dưới dạng thư, gọi điện thoại và email để tăng áp lực cho các hoá đơn chậm trả. (Chúng tôi thực hiện các yêu cầu thanh toán này một cách khéo léo và chuyên nghiệp, do đó, chúng tôi đảm bảo rằng danh tiếng của công ty bạn sẽ không bao giờ bị tổn hại đồng thời giữ gìn tối đa mối quan hệ bạn hàng và khách hàng cho các bên).
2
Thu thập dữ liệu về nợ

Thu thập dữ liệu về nợ

Chúng tôi cung cấp các báo cáo trong đó bao gồm các hoá đơn chậm trả, các hồ sơ thanh toán và kiện tụng, thông tin sở hữu và tài sản..Những thông tin về vụ việc sẽ được thiết lập. Chúng tôi cũng tiến hành tìm hiểu trực tiếp về các hoạt động kinh doanh của các bên nhằm tìm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
3
Thẩm định hoá đơn chậm

Thẩm định hoá đơn chậm

Chúng tôi luôn hiểu rằng mỗi một món nợ đều có câu chuyện của nó. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, gặp gỡ và luôn đặt mình vào tình huống của người khác để đánh giá đúng món nợ và tìm ra phương pháp hợp lý, nhằm giải quyết các hoá đơn chậm trả một cách thích hợp.
4
Đề xuất phương án thu hồi

Đề xuất phương án thu hồi

Không ai muốn bị nợ, cho nên nếu có cách hợp lý thì các doanh nghiệp sẽ thanh toán. Ngược lại đối với các khoản không thể thu hồi được thông qua hòa giải, Các biện pháp pháp lý là cần thiết và đúng đắn.

Legal collection

Amicable collection

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ thu hồi nợ của VietnamCredit

Điều tra nợ kỹ lưỡng
Điều tra nợ kỹ lưỡng
Việc thu hồi nợ hiệu quả bắt nguồn từ một công cuộc điều tra chặt chẽ. Ngoài việc sử dụng cơ sở dữ liệu công ty bao gồm lịch sử thanh toán do VietnamCredit phát triển liên tục trong 20 năm qua, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng và bí mật về các con nợ của bạn.
Chưa thu hồi được nợ, chưa thanh toán
Chưa thu hồi được nợ, chưa thanh toán
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thu hồi nợ trên cơ sở "Chưa thu hồi được nợ, chưa cần thanh toán" vô cùng thân thiện với khách hàng. Chúng tôi không tính bất kỳ khoản giải ngân nào. Khách hàng sẽ chỉ cần trả phần trăm đã thỏa thuận của số tiền chúng tôi thu hồi được.
Phân loại nợ chính xác
Phân loại nợ chính xác
Chúng tôi phân tích những hiểu biết về con nợ để phân loại nợ (nợ có thể thu hồi và nợ xấu) và cung cấp cho bạn các giải pháp thu nợ hiệu quả nhất

Thành tích của chúng tôi

9%
Đóng không thành công
64%
Hành động thân thiện
12%
Hành động pháp lý
70%
Mối quan hệ được bảo tồn

Tính chi phí đòi nợ của bạn

*
**
+84 37 99 44 511